A+ A

Pašvaldību vēlēšanas 2017

29.05.2017
Drukāt

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.

Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.
Svarīgi atcerēties, ka balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Līdz 16. Maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē.
Vēlētājiem jāiegaumē, ka pašvaldību vēlēšanās balsotāju uzskaitei tiek lietoti iepriekš sagatavoti vēlētāju saraksti. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā, un balsot būs iespējams tikai šajā iecirknī. Spiedogs pasē par dalību vēlēšanās netiks likts, tāpēc kā balsošanas dokumentu varēs izmantot gan pasi, gan personas apliecību.

Baldones novadā būs viens vēlēšanu iecirknis:

Nr. 761. Baldones novada domē, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads

Balsošanas kārtība

Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņu darba laiks ir no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš:
• trešdien, 31. maijā, plkst. 17.00‒20.00;
• ceturtdien, 1. jūnijā, plkst. 9.00‒12.00;
• piektdien, 2. jūnijā: plkst. 10.00‒16.00.

Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā tie vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

Iecirkņu darba laiks:

• pirmdien, 29. maijā, plkst. 16.00‒20.00;
• otrdien, 30. maijā, plkst. 9.00‒13.00.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments ‒ pase vai personas apliecība.
Baldones novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja - Ilva Šembele, tālr.29640118

Vairāk informācijas ‒ Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē www.cvk.lv

Statistika

Pašvaldību vēlēšanas – 3. Jūnijā

2017.gada Baldones novada pašvaldības vēlēšanām iesniegti 4 saraksti ar 56 kandidātiem.

Dzimums:

Vīrieši – 31,

sievietes – 25

 

Vecums:

21–30 gadi – 5

31–40 gadi – 21

41–50 gadi – 18

51–60 gadi – 10

61–70 gadi – 2

Pilsonība:

Latvija – 56

 

Tautība:

Latvietis/latviete –54

Krievs/krieviete – 2

 

Kandidēšanas pazīme:

Dzīvo – 45

Strādā – 2

Ir tikai īpašums – 9

 

Dzīvesvieta:

Rīga – 3

Baldones novads –51

Garkalnes novads –1

Rojas novads –1

Pašvaldību vēlēšanām reģistrētie
Deputātu kandidātu saraksti Baldones novadā

(kandidātu saraksti vēlēšanu zīmju secībā, informācija publicēta, balstoties uz Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likumu.
Informācijas avots: Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietne www.cvk.lv, kā arī Baldones novada vēlēšanu komisija)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA"
2. „Gods kalpot mūsu Latvijai”.
3. Politiskā partija „ Reģionu alianse”.
4. Latvijas Zaļā partija.

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA"

Nr.p.k. Kandidāti
1 Raimonds Audzers
2 Andris Mačs
3 Edmunds Valantis
4 Guntis Tamanis
5 Jānis Kupčs
6 Artis Puriņš
7 Kārlis Dilbo
8 Ilze Kupča
9 Rimants Brālis
10 Aigars Šuksts
11 Rolands Laizāns
12 Inga Smilga-Vīgrante
13 Raimonds Brīvlauks
14 Vineta Ozola

Priekšvēlēšanu programma:

Baldone var!

Turīgs novads ar jaunām darba vietām Baldones novadā
• Izveidosim profesionālu starptautisko investīciju piesaistes komandu, kuras uzdevums būs 4 gadu laikā izveidot 400 jaunu, labi apmaksātu darba vietu novadā.
• Piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā novada uzņēmējiem.
• Radīsim 500 īres dzīvokļu jaunajām ģimenēm un pašvaldības darbiniekiem, kā arī tiem, kuri atgriežas no prombūtnes ārzemēs.
• Atbalstīsim uzņēmējus ar pašvaldības zemi, telpām, infrastruktūru un darbiniekiem:
- uz inovācijām balstītu ražotņu;
- industriālā parka izveidei;
- uzņēmējiem, attīstot vietējo ražojumu tirdzniecību;
- ja nodarbina jauniešus vasaras brīvlaikos vai nodrošina prakses vietas profesionālās skolas audzēkņiem;
- ja atbalsta novada kultūras, sporta pasākumus un biedrības.
• Atbalstīsim lauksaimnieku kooperatīvu veidošanos.
• Uzlabosim tūrisma infrastruktūru un piedāvājumu – jaunas marķētas tūrisma takas un velomaršruti, tūrisma objektu atjaunošana un jaunu radīšana, zaļā tirdziņa organizēšana, mazo ražotāju popularizēšana.
• Nodrošināsim savlaicīgu informācijas pieejamību, konsultācijas uzņēmējiem, namu apsaimniekošanas kooperatīviem un iedzīvotājiem Eiropas Savienības un citu fondu apguvē.
• Atbalstīsim un iesaistīsimies novada krājaizdevumu sabiedrības izveidē un darbībā.

Labvēlīga un sakārtota vide

• Līdz 10 reizēm palielināsim finansējumu ielu un ceļu atjaunošanai
• Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa neapliekamo minimumu vienīgajam mājoklim.
• Piesaistīsim ES fondu līdzekļus novada iestāžu labiekārtošanai un rekonstrukcijai, samazinot izdevumus un novirzot ietaupītos līdzekļus.
• Darīsim visu, lai Baldonē būtu kultūras centrs.
• Četru gadu laikā palīdzēsim nosiltināt 10 daudzdzīvokļu mājas, sagatavojot māju iedzīvotājiem energoauditus un būvprojektus. / Izstrādāsim energoefektivitātes programmu un balstoties uz to veiksim daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanu.
• Meklēsim konstruktīvus risinājumus pilsētvides sakārtošanai.
• Nodrošināsim ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, parku un kultūrainavas apzaļumošanu, kā arī atpūtas laukumu uzturēšanu, pilnveidošanu un atjaunošanu atbilstoši novada plānojumam.
• Attīstīsim gājēju un veloceliņu tīklu novadā, veidojot sasaisti ar kaimiņu novadiem. • Atjaunosim regulāras balles estrādē!

Kvalitatīva izglītība

• Palielināsim atalgojuma budžetu izglītības iestāžu personālam 2 reizes!
• Likvidēsim rindas uz bērnudārziem, nosakot pašvaldības līdzmaksājumu 250 eiro par bērnu vecākiem privātajos bērnudārzos.
• Nodrošināsim bērnudārza audzēkņu pusdienu dotācijas.
• Nodrošināsim transportu 2.klašu skolēniem baseina apmeklējumam Daugmales baseinā.
• Atbalstīsim 4.klašu skolēnu veloapmācības kursu norisi.
• Mūzikas skolas 1.-3.klašu audzēkņiem nodrošināsim transportu uz sporta nodarbībām Baldones sporta kompleksā.
• Atcelsim vecāku līdzmaksājumus par bērnu interešu izglītību.
• Sniegsim augstas kvalitātes sporta nodarbības, lai izaudzinātu pilnvērtīgus, fiziski un garīgi aktīvus un patriotiskus Latvijas sabiedrības locekļus.
• Skolās realizēsim valstiskās audzināšanas programmu ar mērķi radīt piederības sajūtu Baldones novadam.
• Organizēsim mūžizglītības un interešu izglītības kursus, piesaistot nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus.
• Skolēniem nodrošināsim transportu uz dzīvesvietu pēc ārpusklases nodarbībām.
• Atbalstīsim mācību uzņēmumu izveidi.

Ērta vieta senioriem 

• Atbalstīsim veselības izdevumu apmaksu senioriem zāļu iegādei, izmeklējumiem un stacionāram (līdz 100 EUR gadā, iesniedzot izdevumus pamatojošus dokumentus).
• Nodrošināsim telpas, apmācības un transportu senioru aktivitātēm (piem., kulinārijas kursi, datorapmācība, transports uz teātri u.c.pasākumiem).

Atvērta iedzīvotāju iniciatīvām

• Baldones domes sēdē izskatīsim jebkuru iedzīvotāju ierosinājumu, kurš būs savācis 100 parakstus.
• Novirzīsim EUR 75 000 no nekustamā īpašuma nodokļa konkrētu apdzīvoto vietu attīstībai, organizējot konkursus.
• Atbalstīsim tautas mākslu kolektīvus, patriotiskās sabiedriskās organizācijas, tādu kā jaunsardze, zemessardze, skautus u.c.

Mūsu mērķis ir - attīstības iespējas veselīgā vidē. Tāpēc mēs strādāsim, lai Baldone kļūtu pievilcīga gan kā atpūtas un dzīves, gan darbavieta. Kvalitatīvi ceļi, atpūtas, aktivitāšu un darba iespējas sakoptā un tīrā vidē – tādai jābūt mūsu Baldonei!

"Gods kalpot mūsu Latvijai"

Nr.p.k. Kandidāti
1 Andrejs Požarnovs
2 Ineta Romanovska
3 Kristīne Ūdre
4 Linda Ēvelīte
5 Kristaps Grunte
6 Irina Aļeksejeva
7 Lauris Vidruskis
8 Māris Rucis
9 Diāna Pambakere
10 Gunita Keiriša
11 Ingars Dauburs
12 Zinaida Kalniņa
13 Inese Līmane


Priekšvēlēšanu programma:

Personas, kas iesaistījušās partijā „Gods kalpot mūsu Latvijai” vieno kopējs mērķis – Baldones novada attīstība un iedzīvotāju labklājība.
Pirmais uzdevums ir pašvaldības amatpersonu attieksmes maiņa pret novada iedzīvotājiem un uz iedzīvotāju ērtībām vērstas darbības uzsākšana. Domes deputātiem jāapzinās, ka viņi ir ievēlēti tautas kalpi, kam jārūpējas par iedzīvotāju vajadzībām.
“Gods kalpot mūsu Latvijai” prioritātes ir iedzīvotājiem labvēlīga nodokļu politika, sakārtota infrastruktūra, pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un ģimenēm labvēlīgas politikas īstenošana.

Pārvalde, uzņēmējdarbība un drošība

- Piešķirsim nekustamā īpašuma atlaides visiem Baldones novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, tādejādi palielinot iedzīvotāju skaitu un pašvaldības nodokļu ieņēmumus
- Attīstīsim uz klientu orientētu apkalpošanas kultūru pašvaldības administrācijā, izveidosim klientu apkalpošanas centru
- Atbalstīsim iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas
- Modernizēsim pašvaldības policijas bāzi, veicinot dienesta mobilitāti, attīstīsim videonovērošanu
- Atbalstīsim ražotājus komercdarbības attīstīšanai, piedāvājot pašvaldības zemes, telpas, speciālistu konsultācijas un infrastruktūru
- Veicināsim un līdzdarbosimies lauku teritoriju meliorācijas sistēmu sakārtošanā
- Veicināsim interneta pakalpojumu pieejamību novadā
- Veiksmi funkciju auditu pašvaldībā un samazināsim birokrātiju
- Mērķtiecīgi popularizēsim tūrisma un atpūtas iespējas Baldonē
- Izdosim un izplatīsim pašvaldības bezmaksas laikrakstu visiem Baldones novadā

Infrastruktūra un vide 

- Veicināsim Baldones kādreizējā lepnuma – sanatorijas atdzimšanu, risinājumu sadalot divās daļās - unikālo dabas bagātību izmantošana un veco ēku sakārtošana
- Izmantosim ES finansējumu un privātās investīcijas, lai veicinātu mūsdienīga atpūtas kompleksa izveidi. Vienlaicīgi tiks radītas jaunas darba vietas un atjaunota iespēja izmantot sērūdeni un ārstnieciskās dūņas.
- Īstenosim Baldonē esošo graustu piespiedu sakārtošanu,
- Attīstīsim pilsētas infrastruktūru, veidojot Baldoni kā mūsdienīgu kūrortpilsētu
- Veicināsim daudzdzīvokļu ēku siltināšanu un energoefektivitāti
- Veidosim iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu transporta infrastruktūru:

• kvalitatīva un regulāra ceļu uzturēšana un atjaunošana;
• komfortablas un pilsētas tēlam atbilstošas sabiedriskā transporta pieturvietas;
• izbūvētas autostāvietas;
• attīstīts gājēju un veloceliņu tīkls.

- Paplašināsim centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pilsētā, pilnveidosim notekūdeņu attīrīšanu
- Paplašināsim ielu apgaismojuma tīklu
- Uzlabosim sabiedriskā transporta kustības grafikus, lai no attālākajiem ciemiem līdz Baldones centram varētu nokļūt vairākas reizes dienā
- Uzlabosim skolēnu autobusu maršrutu, nodrošinot iespēju apmeklēt pulciņus
- Izveidosim un labiekārtosim vairākas peldvietas un atpūtas vietas
- Atjaunosim sēravotus Ķirzaciņa un Vāverīte vēsturiskajā veidolā

Izglītība, kultūra, sports 

- Organizēsim mūžizglītības un interešu izglītības kursus
- Atbalstīsim tautas mākslu kolektīvus un sporta komandas
- Attīstīsim Baldones stadionu un pilnveidosim sporta infrastruktūru, nodrošinot iespēju piesaistīt dažādu sporta aktivitāšu un pasākumu norisi novadā
- Organizēsim veselības veicinošus sporta pasākumus ar mērķi iesaistīt visu paaudžu iedzīvotājus
- Attīstīsim muzeju kā kultūrvēsturiskās atmiņas glabātāju, novada identitātes apliecinājumu un atpazīstamības veicinātāju
- Attīstīsim bibliotēku kā mūsdienīgu informācijas un mūžizglītības centru
- Apzināsim novada kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināsim tā saglabāšanu un iespēju iepazīties ikvienam
- Veidosim visām vecuma grupām saistošu, dažāda satura, tai skaitā profesionālās mākslas pasākumu norisi novadā
- Popularizēsim kultūras notikumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus, tādejādi piesaistot citu novadu interesentus
- Veicināsim esošo kultūras ēku, tai skaitā Vanagkalna estrādes efektīvu izmantošanu un uzturēšanu

Sociālā joma 

- Nodrošināsim visiem bērniem no 1,5 gada vecuma pirmsskolas izglītības iespējas
- Nodrošināsim pirmsskolas izglītības pakalpojumus arī vasaras periodā
- Nodrošināsim auklīšu dienesta pakalpojumus jaunajām ģimenēm
- Izveidosim jaunus bērnu rotaļu laukumus, uzlabosim esošo rotaļu laukumu drošību un uzturēšanu
- Paplašināsim sociālā dienesta darbību – nodrošinot mājas aprūpes pakalpojumus senioriem un personām ar īpašām vajadzībām un izveidojot dienas centru saturīgai laika pavadīšanai

Politiskā partija "Reģionu alianse"

Nr.p.k. Kandidāti
1 Inese Lagzdiņa
2 Karina Putniņa
3 Helmuts Nezinis
4 Uldis Daube
5 Anita Zabiļevska
6 Andris Vidžis
7 Inese Berķe
8 Jānis Keiselis
9 Solvita Freiberga
10 Jana Babre-Laime
11 Ivars Pundiņš
12 Sigita Bērziņa
13 Jānis Dūmiņš
14 Ilona Bēmere
15 Edgars Brigmanis

Priekšvēlēšanu programma

Politiskās partijas “Reģionu alianse” vēlēšanu programma.
Politiskās partijas “Reģionu alianse” novada domes deputātu kandidāti par savas darbības galveno uzdevumu uzskata konsekventu novada attīstības programmas mērķu īstenošanu, tādēļ mūsu programmas prioritātes ir - sakārtota infrastruktūra, izveidoto pakalpojumu kvalitātes saglabāšana un tālāka attīstība, tradicionālo vērtību , ģimenes un bērnu labklājības atbalstīšana.

Infrastruktūra. 

1. Īstenot kultūras centra pārbūvi.
2. Piesaistot ES kohēzijas fonda līdzekļus, īstenot kanalizācijas tīklu paplašināšanu pilsētā.
3. Turpinot sadarbību ar VAS “Latvijas valsts ceļi”, sakārtot Rīgas, Iecavas un Daugavas ielas.
4. Izbūvēt gājēju ietvi Zīļu ielā un rekonstruēt tiltu pār Ķekaviņu.
5. Izmantojot ES fondu līdzekļus, sakārtot lauku ceļus un izveidot ražošanas zonu Klapu krogā.
6. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu apjomu lauku ceļu un pilsētas ielu sakārtošanai.
7. Izveidot Saules parku kā novada vizītkarti.
8. Izvērtējot apbūves attīstību un gājēju plūsmas, turpināt ielu apgaismojuma tīklu paplašināšanu, rekonstruēt ielu apgaismojumu Vanagkalna ielā.
9. Izmantojot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, turpināt bērnu rotaļu laukumu izveidi, pilnveidot un paplašināt brīvā laika pavadīšanas iespēju infrastruktūru( āra trenažieri senioriem un bērniem, skeitparks, sporta spēļu laukumi).
10. Izveidot tūrisma informācijas punktu un dažādot tūrisma aktivitāšu iespējas.
11. Pabeigt Ceriņu parka vēsturisko skulptūru atjaunošanu, Baltās pils un Mercendarbes muižas teritoriju labiekārtošanu.
12. Izmantojot ES fondu līdzekļus, paaugstināt SAC “Baldone” energoefektivitāti.

Izglītība, kultūra, sports. 

1. Īstenot kompleksu pasākumu kopumu Latvijas valsts simtgades atzīmēšanai un patriotisma noskaņojuma veidošanai. Atbalstīt jaunsargu, skautu kustību, mazpulku kustības atjaunošanu un organizēt neformālus pasākumus ar nolūku, veicināt lokālpatriotismu.
2. Veicināt mūsdienīgu tahnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Modernizēt mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi.
3. Atbalstīt dabaszinātņu ievirzes programmas īstenošanu vidusskolā, skolas sadarbību ar LU observatoriju.
4. Ar mērķi paaugstināt zināšanu līmeni un piesaistīt izglītojamos Baldones vidusskolai, ieviest diferencētu vidusskolēnu stipendiju sistēmu, izstrādāt nekustāmā īpašuma nodokļa atlaižu sistēmu ģimenēm ar bērniem, kuri mācās novada vispārizglītojošās mācību iestādēs.
5. Dažādot interešu izglītības nodarbības bērnu pēcpusdienas centrā “Baltais ērglis”, atbalstīt bērnu vasaras nometņu organizēšanu.
6. Atbalstīt jauniešu dalību dažādās starptautiskās programmās.
7. Turpināt atbalstīt tradicionālos kultūras pasākumus un pašdarbības kolektīvus, veicinot arī jaunu kolektīvu izveidi.
8. Nodrošināt PII “Vāverīte” darbu arī vasaras mēnešos, labiekārtot iestādes teritoriju. 9. Risināt Vanagkalnu estrādes infrastruktūras sakārtošanu, lai aktivizētu tās izmantošanu.

Sociālāis darbs, sadarbība ar sabiedrību, drošība. 

1. Saglabāt esošo sociālo atbalstu sistēmu, līdzfinasējumu aukļu pakalpojumiem, brīvpusdienas visiem izglītojamiem, sākot no 5. klases.
2. Atbalstīt pensionāru biedrības “Sābri” darbību.
3. Turpināt SAC “Baldone” telpu sakārtošanu un pakalpojumu pilnveidošanu, izmantot sociālos tīklus centra sniegto pakalpojumu popularizēšanai.
4. Izveidot SAC “Baldone” dienas centru dažādu sociālo grupu aktivitāšu vajadzībām. 5. Turpināt paplašināt video novērošanas tīklu, pilnveidot pašvaldības policijas materiāli tehnisko bāzi, aktivizēt sadarbību ar iedzīvotājiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
6. Pilnveidot pašvaldības saistošos noteikumus, lai efektīvāk varētu cīnīties ar agresīviem autobraucējiem, alkohola lietotājiem un vandāļiem.
7. Sadarbībā ar reģionālo biznesa inkubatoru, nodrošināt vietu, konsultācijas un tehnisko aprīkojumu jaunajiem uzņēmējiem un mājamatniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
8. Turpināt pilnveidot sadarbību ar uzņēmējiem, veidojot darba grupas un konsultatīvās padomes dažādu pašvaldības attīstības jautājumu risināšanai, rīkojot uzņēmēju forumus.
9. Kopīgi ar uzņēmējiem izzināt tiem nepieciešamos speciālistus un izstrādāt nolikumu stipendiju piešķiršanai tiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas mērķtiecīgi apgūst Baldones uzņēmējiem nepieciešamās specialitātes.
10. Atjaunot sadarbību ar Lērumas komūnu Zviedrijā un meklēt jaunus sadarbības partnerus ārzemēs.
11. Pilnveidot atgriezenisko saikni ar iedzīvotājiem, organizējot diskusiju pēcpusdienas, izmantojot sociālos tīklus, organizējot aptaujas.

Latvijas Zaļā partija

Nr.p.k. Kandidāti
1 Viola Āboltiņa
2 Jānis Siliņš
3 Reinis Starts
4 Sanita Galiņa-Ducmane
5 Eduards Grieznis
6 Arvīds Plūme
7 Marina Drazlovska
8 Jānis Jansons
9 Dace Rēdere
10 Normunds Dreimanis
11 Lolita Vāvere
12 Jānis Dilāns
13 Kristīne Siliņa
14 Aldis Ķilkuts

Priekšvēlēšanu programma:
Latvijas Zaļās partijas mērķu īstenošanai Baldones novada attīstībai esam izvirzījuši šādus galvenos uzdevumus turpmākajiem četriem gadiem:

I. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšana

1) Apzināt pastāvīgos iedzīvotājus, kuri nav deklarēti Baldones novada administratīvajā teritorijā, kopīgi rodot problēmrisinājumus. Jaunu iedzīvotāju piesaistīšana uz dzīvi Baldones novadā, paplašinot īres tirgu. Pašvaldības brīvo zemes gabalu piedāvājums daudzdzīvokļu māju būvniecībai, ievērojot Baldones arhitektonisko stilu, papildus paredzot dienesta dzīvokļu izbūvi speciālistiem. Programmas izstrāde un ieviešana ilgstošo bezdarbnieku atgriešanai darba tirgū, tai skaitā paredzot transporta izmaksu kompensācijas mazo algu saņēmējiem.
2) Sadarbībā ar Pierīgas pašvaldību apvienību ierosināt izmaiņas likumos “Par nekustamā īpašuma nodokli” un “Par nodokļiem un nodevām”, ļaujot Pašvaldībām patstāvīgi lemt par tām piekrītošo nodokļu administrēšanu. NĪN atvieglojumu palielināšana proporcionāli maksātāja deklarēšanās ilgumam.

II. Dabai draudzīga vide 

1) Baldones novada priekšrocības - nepiesārņota vide tiešā Rīgas tuvumā, kas ir maksimāli efektīvi jāizmanto. Noteikt par atbalstāmās uzņēmējdarbības prioritātēm pakalpojumu un tūrisma sfēru. Apzināt populārākos tūrisma objektus un nodrošināt to plašu publicitāti valsts un starptautiskā mērogā. Sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu izstrādāt ilgtspējīgas ekoinovācijas koncepciju mūsu novada dabas bagātību saglabāšanai.
2) Nodrošināt Rīgā nodarbinātajiem iedzīvotājiem komfortablu nokļūšanu uz darbu un atpakaļ. Vienošanās ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju par alternatīvu sabiedriskā transporta maršrutu ieviešanu, paredzot Daugavas šķērsošanu pāri Akmens tiltam, radot iespēju Daugavas labajā krastā strādājošiem nokļūt savās darbavietās daudz īsākā laikā. Līgums ar Ķekavas novada pašvaldību par stāvlaukuma nomu baldoniešu privātā transporta novietošanas vajadzībām - Park and Ride princips.

III. Izglītības, kultūras un sporta ilgtermiņa attīstība

1) Pašvaldības atbalsts Baldones novada skolēniem, kuri klātienē apgūst licencētu profesionālās vidējās izglītības programmu akreditētās izglītības iestādēs. Panākot, ka profesiju apguvušie Baldones jaunieši atgriežas uz pastāvīgu dzīvi Baldones novadā. Ekoskolu programmas dabai draudzīgas vides saglabāšanai atbalsts. Daugmales peldbaseina abonementu iepirkums reizi mācību gadā sākumskolas klasēm. Skolas autobusa maršruta laiku ar sporta un mākslas nodarbībām Baldones pilsētā, saskaņošana.
2) Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ietvaros noteikt stingrākas prasības ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam Baldones izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanā, lai nodrošinātu veselīga uztura pieejamību mūsu bērniem. Sadarbībā ar Baldones novada pensionāru biedrību “Sābri” regulāri piedalīties NVPT projektos, kas saistīti ar senioru veselības programmu izstrādi un ieviešanu.
3) Iestrādāt 2018.gada budžetā Kultūras centra filiāles projektu, paredzot tajā vietu bibliotēkai, Mākslas skolai, Tūrisma informācijas centram un Baldones muzejam ar apvienoto izstāžu zāli. Noteikt trīs ar Baldones vidusskolas stadiona būvniecību saistītās prioritātes sporta attīstībai - futbolu, regbiju un vieglatlētiku, piesaistot augsta līmeņa sporta speciālistus. Vienlaikus ieviešot kompensācijas mehānismu talantīgo sportistu, kuru sporta veidi nav prioritāšu sarakstā, atbalstam.

IV. Vietējās varas sadarbība ar sabiedrību

1) Elektroniska dokumentu aprites ieviešana, nodrošinot domes darba caurspīdīgumu. Regulāri kvalifikācijas celšanas kursi, lai palielinātu pašvaldībā deklarēto vadošo domes darbinieku īpatsvaru un paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti.
2) Novada mājas lapas uzlabojumi radot iespēju lietotājiem vieglāk orientēties pieņemtajos Domes lēmumos. Biežāk uzdoto jautājumu sadaļas ieviešana un tās regulāra atjaunošana. Interneta forumi sabiedriski svarīgu jautājumu apspriešanai. Domes informatīvo stendu vizuālā tēla uzlabošana un to skaita palielināšana. Iedzīvotāju iesaistīšana Domes darba grupās un komisijās.

Mūsu programmas mērķus vieno rūpes par Baldones novada iedzīvotāju labklājību un lepnums par vietu, kurā dzīvojam. “Pastāvēs, kas mainīsies” (Rainis) Mēs esam par labām pārmaiņām, jo zinām, ka varam labāk!

Lejupielādēt rakstu pdf formātā