A+ A

Baldones novada domes rekvizīti drošības naudas iemaksai, piesakot kandidātu sarakstu 2017.gada 3.jūnija Baldones novada domes vēlēšanām:

10.04.2017
Drukāt
Saņēmējs: Baldones novada dome
Reģ. Nr.: 900 000 31245
Banka: SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV30 UNLA 0055 0000 7609 2

Maksājuma mērķis: Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu (jānorāda saraksta nosaukums).