A+ A

Informācija par vēlēšanu iecirkņa maiņu

27.03.2017
Drukāt

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) katram vēlētājam uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi ir nosūtījusi vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, un balsošanas kārtību šā gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās.

Vēlētāji, kuri šīs nedēļas laikā paziņojumus nebūs saņēmuši, savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot tiešsaistē PMLP mājaslapā www.pmlp.gov.lv. To arī var noskaidrot, zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālruni 67049999 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.

No 27.marta līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot iespēju savu iecirkni mainīt.

Pašvaldību vēlēšanās iecirkni var mainīt:

1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;
2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt:

1. Elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu. Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.
2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).