A+ A

Saistošie noteikumi

 • Par budžetu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 1 28.01.2020. Baldones novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžets (805.80 KB)  
 • Par dzīvokļu jautājumu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 19 28.05.2018. Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (392.10 KB) 03.08.2018.
Nr. 26 29.11.2016. Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (327.64 KB) 25.03.2017.
Nr. 18 26.09.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2016. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (107.81 KB) 25.11.2017.
 • Par komunālajiem pakalpojumiem
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 8 06.03.2001. Baldones pilsētas ar lauku teritoriju noteikumi ūdensskaitītāju uzstādīšanai un izmantošanai individuālās dzīvojamās mājās, dzīvokļos un juridisko personu objektos (konsolidēti) (273.11 KB) 01.04.2001.
Nr. 9 25.07.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baldones novada teritorijā (192.50 KB) 23.09.2017.
Nr. 12 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baldones novada teritorijā" (261.57 KB)  
Nr. 20 18.12.2018. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību (447.10 KB) 29.01.2019.
Nr. 11 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2018. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību" (263.52 KB)  
 • Par mājdzīvnieku uzturēšanu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 13 28.10.2014. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā (345.35 KB) 23.01.2015.
Nr. 8 26.05.2015. Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā” (119.69 KB) 25.07.2015.
Nr. 8 29.03.2016. Grozījumi Baldones novada domes 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā” (86.89 KB) 23.04.2016.
Nr. 14 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā” (180.06 KB)  
 • Par nodevām, nodokļiem un nomas maksām
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 15 26.09.2017. Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā (264.22 KB) 20.10.2017.
Nr. 31 07.12.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā” (97.43 KB) 22.12.2017.
Nr. 9 03.06.2009. Par Baldones pašvaldības nodevām (272.07 KB) 23.05.2015.
Nr. 19 27.09.2016. Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” (87.36 KB) 24.12.2016.
Nr. 5 28.02.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” (94.10 KB) 25.03.2017.
Nr. 12 28.08.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2009. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Baldones pašvaldības nodevām” (82.30 KB) (94.10 KB) (82.30 KB) 25.11.2017.
Nr. 4 16.02.2016. Grozījumi Baldones novada domes 2009.gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Baldones pašvaldības nodevām” (99.34 KB) 23.04.2016.
Nr. 8 19.05.2010. Par pašvaldības zemes nomu Baldones novadā (265.13 KB) 01.07.2010.
 • Par pašvaldību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 8 30.06.2014. Par Baldones novada simboliku (209.65 KB) 23.08.2014.
Nr. 13 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Baldones novada simboliku" (172.95 KB)  
Nr. 10 25.07.2017. Baldones novada pašvaldības nolikums (konsolidēts) (291.67 KB) 26.07.2017.
Nr. 13 29.08.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (94.58 KB) 30.08.2017.
Nr. 34 19.12.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (332.24 KB) 20.12.2017.
Nr. 13 28.08.2018. Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (311.13 KB) 05.09.2018.
Nr. 17 25.10.2018. Grozījumi Baldones novada domes 2017. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 “Baldones novada pašvaldības nolikums” (228.54 KB) 27.10.2018.
Nr. 2 26.01.2016. Par Baldone novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu (80.32 KB) 24.02.2016.
 • Par reklāmu, izkārtnēm un sludinājumiem
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 12 22.05.2013. Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā (245.67 KB) 22.10.2013.
Nr. 9 26.05.2015. Grozījumi Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā” (119.22 KB) 25.07.2015.
Nr. 15 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada 22. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā” (177.38 KB)  
 • Par sabiedrisko kārtību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 18 19.12.2017. Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā (171.59 KB) 06.04.2018.
Nr. 10 26.11.2019. Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā (187.92 KB)  
 • Par sociālo aizsardzību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 23 28.11.2017. Par pabalstiem audžuģimenei (258.31 KB) 06.03.2018.
Nr. 24 28.11.2017. Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (konsolidēti) (141.92 KB) 06.03.2018.
Nr. 25 28.11.2017. Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu (249.19 KB) 06.03.2018.
Nr. 26 28.11.2017. Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu (258.30 KB) 06.03.2018.
Nr. 27 28.11.2017. Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā (338.85 KB) 06.03.2018.
Nr. 5 20.02.2013. Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem (299.16 KB) 21.06.2014.
Nr. 3 16.02.2016. Grozījumi Baldones novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem” (111.45 KB) 23.03.2016.
 • Par teritorijas apbūvi
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Stājas spēkā
Nr. 11 31.05.2016. Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu vienību - Baldones pilsēta un Baldones pagasts, robežu noteikšanu (847.24 KB) 23.07.2016.
Nr. 7 30.06.2014. Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana (367.99 KB) 23.08.2014.
Nr. 9 29.03.2016. Grozījums Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karogu turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana” (87.43 KB) 21.05.2016.
Nr. 2 30.01.2018. Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošanu un noformēšanu” (292.71 KB) 06.03.2018.
Nr. 16 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2014. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana” (262.54 KB)  
Nr. 8 19.10.2011. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baldones novadā (konsolidēti) (143.04 KB) 23.05.2015.
 • Par tirdzniecību un ražošanu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 13 29.09.2015. Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā (101.17 KB) 24.10.2015.
Nr. 17 02.06.2004. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones novadā izbraukuma tirdzniecībā pasākumu norises laikā (konsolidēti) (145.91 KB) 24.07.2013.
Nr. 19 07.11.2012. Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā (209.65 KB) 24.12.2012.
Nr. 17 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2012. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā” (176.17 KB)  
 • Par lauksaimniecību un vides labiekārtošanu, apsaimniekošanu un tīrību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 10 30.06.2015. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā (70.23 KB) 24.10.2015.
Nr. 11 13.08.2008. Par Baldones novada kapsētu apsaimniekošanu (konsolidēts) (250.99 KB) 26.05.2014.
Nr. 18 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2008. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Baldones novada kapsētu apsaimniekošanu” (172.86 KB)  
Nr. 2 30.01.2018. Par Baldones novada teritorijas uzturēšanu un kopšanu (164.78 KB) 06.04.2018.
Nr. 19 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2018. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Baldones novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" (261.79 KB)  
Nr. 16 19.09.2012. Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā (157.70 KB) 26.11.2012.
Nr. 20 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2012. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā” (173.33 KB)  
Nr. 15 19.09.2012. Par koku ciršanu ārpus meža Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (konsolidēts) (100.48 KB) 01.01.2014.
 • Par īpaši aizsargājamiem objektiem
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 6 03.04.2013. Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā (140.54 KB) 01.01.2014
Nr. 21 26.11.2019. Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada 3. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 "Par īpaši aizsargājamo teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā" (261.25 KB)  
 • Par pasažieru pārvadāšanu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 24 05.08.2009. Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi (240.01 KB) 26.09.2009.
 • Par izglītību
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 7 29.03.2016. Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai (101.87 KB) 01.06.2016.
Nr. 18 22.12.2015. Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmsskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē (122.94 KB) 24.02.2016.
Nr. 3 31.12.2017. Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē” (99.96 KB) 22.04.2017.
Nr. 15 28.10.2014. Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu (82.15 KB) 20.12.2014.
Nr. 11 30.06.2015. Grozījumi 28.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu" (91.20 KB) 25.07.2015.
Nr. 3 25.02.2014. Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs (67.09 KB) 26.05.2014.
Nr. 12 04.07.2012. Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (395.62 KB) 22.08.2012.
Nr. 8 23.05.2012. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā (55.36 KB) 22.08.2012.
Nr. 9 23.05.2012. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Mākslas skolā (54.75 KB) 22.08.2012.
Nr. 17 22.12.2010. Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai (175.55 KB) 23.02.2011.
 • Par sportu
Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
Nr. 3 31.03.2020. Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām (222.39 KB)