A+ A

Noteikumi/nolikumi

 

NOLIKUMS Baldones novada pašvaldības nolikums

Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Baldones novada pašvaldībā (1.00 MB)

Atbildīgās personas kontaktinformācija: Baldones novada pašvaldības Juridiskā dienesta vadītājs, e-pasts: trauksme@baldone.lv
NOLIKUMS Iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam "IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI" (575.33 KB)
NOTEIKUMI Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (256.08 KB)
NOLIKUMS Konkursa nolikums Baldones novada pašvaldības finansējuma saņemšanai nevalstisko organizāciju, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, atbalstam 2018.gadā (352.00 KB)
NOLIKUMS Par Baldones novada jaundzimušo pasākuma “Es esmu mazais Baldonietis” organizēšanu (342.33 KB)
NOLIKUMS Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm (304.75 KB)
Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (222.35 KB)
NOTEIKUMI Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos (156.37 KB)
NOLIKUMS Baldones novada domes fotokonkurss "Meklē un atrodi Baldones Takā!" (92.48 KB)
NOLIKUMS Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem (36.43 KB)
NOLIKUMS Par kārtību, kādā Baldones novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas (98.97 KB)
NOLIKUMS Par vokālo konkursu „Vāverciema lakstīgala” (61.56 KB)
NOLIKUMS "Interešu izglītība vasaras brīvlaikā" (54.63 KB)
NOLIKUMS "Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību" (106.40 KB)
Baldones novada domes informatīvā izdevuma “Baldones Ziņas” NOLIKUMS (230.65 KB)
NOLIKUMS Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts” un „Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu (49.50 KB)
Konkursa „BALDONES SAKOPTĀKAIS NAMS UN LAUKU SĒTA” NOLIKUMS (353.06 KB)
Baldones novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas NOLIKUMS (154.10 KB)
Baldones Sporta kompleksa nolikums (310.37 KB)
Baldones Vidusskolas stadiona iekšējās kārtības noteikumi (228.36 KB)
NOTEIKUMI "Kārtība, kādā slēdzami līgumi par Baldones sporta kompleksa telpu un Baldones Vidusskolas stadiona nomu un uzraugāma to izpilde" (266.71 KB)
NOLIKUMS "Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem" (101.35 KB)
NOLIKUMS "Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā" (124.84 KB)
NOLIKUMS "Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs" (340.38 KB)

1.pielikums
Nolikumam par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs

FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS DĀVINĀJUMA (ZIEDOJUMA) LĪGUMS (31.00 KB)

PAŠVALDĪBU IESTĀDES “PIERĪGAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDE” NOLIKUMS (199.80 KB)
ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMA KONKURSA 2010 NOLIKUMS (50.50 KB)
DEPUTĀTU ĒTIKAS KODEKSS (173.71 KB)