A+ A

Sociālo lietu un Veselības aizsardzības jautājumu komiteja

komitejas priekšsēdētāja: I. Jēkabsone

komitejā darbojas:

R. Audzers
S. Freiberga
V. Āboltiņa
A. Požarnovs