A+ A

Finanšu komiteja

komitejas priekšsēdētājs: Raimonds Audzers

komitejā darbojas:

A. Mačs
E. Valantis
I. Paegle
I. Jēkabsone
I. Bēmere