A+ A

SIA "Būks"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS"

Adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Baldones novads, LV-2125
Tālrunis: 67932700
Mājas lapa: www.siabuks.lv
e-pasts: info@siabuks.lv


 1. Reģistrācijas numurs 40003295397
 2. Juridiskā adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Baldones nov., LV-2125
 3. Pamatkapitāla lielums: 2019.gadā – EUR 4129767,00; 2020.gadā – EUR 4129767,00
 4. Valde: valdes loceklis Kaspars Spuģis
 5. Baldones novada pašvaldības līdzdalības apmērs: visu (100%) kapitāla daļu  īpašnieks
 6. Baldones novada pašvaldības līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem: nav veikta izvērtēšana. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums), kas stājās spēkā 01.01.2015., pārejas noteikumu 11.punktu pirmreizējā izvērtēšana jāveic līdz 01.01.2016.
 7. Vispārējais stratēģiskais mērķi:
  1) Baldones novada iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
  2) Baldones pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana, lai palielinātu iedzīvotāju skaitu Baldones pilsētā, kuriem pieejami kvalitatīvi dzeramā ūdens pakalpojumi un notekūdeņu savākšanas pakalpojumi;
  3) videi draudzīgas un energoefektīvas Baldones novada centralizētās un lokālās siltumapgādes sistēmas izveide;
  4) modernizēt Baldones pilsētas siltumsaimniecību un nodrošināt apkures pakalpojumus pašvaldības objektos;
  5) kvalitatīva un augsta līmeņa namu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Baldones novadā;
  6) Baldones novada pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīga un racionāla apsaimniekošana.
 8. SIA “BŪKS” līdzdalība citās sabiedrībās: nav
 9. Baldones novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “BŪKS”: Baldones novada domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers
 10. SIA “BŪKS”  izmaksātās dividendes Baldones novada pašvaldībai: par 2019.gadu netiek izmaksātas.
 11. SIA “BŪKS”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi): 2019.gadā – EUR 176283,00; 2020.gadā – EUR 180838,00
 12. Ziņas, ka Baldones novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību SIA “BŪKS”: nav
 13. Ziņas par uzsākto SIA “BŪKS” reorganizāciju vai pārveidi: nav

 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BŪKS" STATŪTI - Skatīt
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BŪKS" 2020.gada pārskats - Skatīt (978.11 KB)
 • Neatkarīgu revidentu ziņojums - Skatīt (1.12 MB)
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BŪKS" pārvaldības noteikumi - Skatīt (124.58 KB)