A+ A

Pašvaldības mežu apsaimniekotājs

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125
 

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Pašvaldības mežu apsaimniekotājs

Valdis Skadiņš

26480825

*Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt kancelejā 104 kab. vai valdis.skadins@kekava.lv