A+ A

Pašvaldības mežu apsaimniekotājs

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125
 

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Pašvaldības mežu apsaimniekotājs

Valdis Skadiņš

29463098

*Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104 kab. vai dome@baldone.lv