A+ A

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 106-1 un 106-2 kabinetā

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja Aija Ciseļonoka tālr. 67 932 883,  mob.tālr. 26 393 469
e-pasts: aija.ciselonoka@baldone.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Ginta Erdmane tālr. 67 932 329, mob.tālr. 20 283 978
e-pasts: ginta.erdmane@baldone.lv