A+ A

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 106-1 un 106-2 kabinetā

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja Anita Lapiņa tālr. 67932329,  mob.tālr. 28327288
e-pasts: anita@baldone.lv
Zemes ierīkotāja Aija Ciseļonoka tālr. 67932883,  mob.tālr. 26393469
e-pasts: zemesierikotajs@baldone.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Ginta Erdmane tālr. 67932329, mob.tālr. 20283978
e-pasts: ginta.erdmane@baldone.lv