A+ A

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem Baldones pilsētas pārvaldes ēkā 106-1 un 106-2 kabinetā

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja Aija Ciseļonoka tālr. 26 126 694
e-pasts: aija.ciselonoka@kekava.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators Ginta Erdmane tālr. 20 283 978
e-pasts: ginta.erdmane@kekava.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Inese Blese tālr. 26 643 467
e-pasts: inese.blese@kekava.lv