A+ A

Lietvedis

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 206. kabinetā

Amats

 Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Domes lietvede

Evita Miezīte

67932885

evita.miezite@baldone.lv