A+ A

Lietvedis

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 211. kabinetā

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Domes lietvede Evita Miezīte tālr. 28 620 884
e-pasts: evita.miezite@baldone.lv