A+ A

Paziņojumi

Aicinām iesniegt priekšlikumus Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme attīstības stratēģijai

PPP biedrība Zied zeme ir uzsākusi darbu pie stratēģijas izstrādes jaunajam plānošanas periodam līdz 2020.gadam. Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones teritorijās organizēti iedzīvotāju semināri – forumi, kurā ikviens tika aicināts klātienē izteikt savu redzējumu par teritorijas attīstību līdz 2020.gadam.

Lai aptvertu pēc iespējas plašāku pretendentu loku, aicinām arī Jūs izteikt viedokli rakstiski par vēlamajiem uzlabojumiem Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones teritorijās šādās jomās:

1.vide un infrastruktūra
2.uzņēmējdarbība
3.pakalpojumi un sabiedriskās dzīves attīstība (izglītība, kultūra, sports, sociālie utt)
4.citi

Aicinām priekšlikumus izteikt konkrēti, aprakstot ideju pēc šādas formas (skatīt šeit) vai arī aizpildīt elektronisko aptauju (skatīt šeit).
Apkopotos priekšlikumus gaidīsim līdz 01.05.2015., elektroniski nosūtot Ilzei Staģītei, e-pasts: ilze@ziedzeme.lv.


Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

No 2015.gada 20.aprīļa, līdz 22.maijam ir iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.

Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15.maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22.maijam.

LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 15.jūnijs un līdz šim termiņam netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 15.jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs iespējams. Svarīgi atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama tikai 2015.gadā.

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10ha un vairāk aramzemes, no 2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju.

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota izdevumā (rokasgrāmatā) „Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā”, kas elektroniski ir pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv un drukātā formātā LAD Klientu apkalpošanas.

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv


Apstiprināts projekts „Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas un Baldones mūzikas pamatskolas padziļinātas mūzikas apguves uzlabošana un pieejamības paplašināšana brīvajā laikā”.

Vairāk... (145.58 KB)
/10.04.2014/


Aicinājums Latvijas lauksaimniekiem tirgoties Centrāltirgū

Latvijas Zemnieku federācijai (LZF) ir veiksmīga pieredze Latvijas lauku labumu tirdziņu organizēšanā, nodrošinot Latvijas lauksaimniekiem iespēju tirgot pašu audzēto un ražoto produkciju. Jau trešo gadu sadarbībā ar t/c Spice tiek organizēts Lauku labumu tirgus, kurā katru piektdienu un sestdienu pircējiem tiek piedāvāti Latvijas dārzos auguši un saimniecībās ražoti produkti.

Turpinot iesākto, šogad LZF sadarbībā ar Rīgas Centrāltirgu no 1.jūnija līdz 31.oktobrim organizē

Latvijas Lauku labumu placi Centrāltirgū!

Galvenie nosacījumi dalībai tirgus placī:

  • Latvijas Lauku labumu placī varēs tirgot pašu saimniecībā audzētus un ražotus produktus – dārzeņus, augļus, ogas, maizi, ziedus, stādus u.tml., izņemot piena un gaļas produktus. Nepieļaujama būs produktu iepirkšana Nakts tirgū vai no vairumtirdzniecības bāzēm.
  • Tirgotājiem pašiem ir jānodrošina nepieciešamās atļaujas savu produktu tirdzniecībai.
  • Tirgotājiem būs vienoti priekšauti tirgus kopējā tēla veidošanai. Šobrīd domājam arī par citiem atribūtiem – ja ir kādas idejas – priecāsimies, ja dalīsieties.
  • Tirgotājiem pašiem kopā ar LZF un Centrāltirgu būs jāveido tāds Latvijas Lauku labuma plača tēls, lai kopīgi piesaistītu maksimāli daudz klientus, kuri kļūtu par pastāvīgiem klientiem.
  • LZF būs tiesības apciemot Jūsu saimniecību, lai pārliecinātos, ka produkti, kurus tirgojiet, ir audzēti un ražoti Jūsu saimniecībā.
  • Tirgus plača vieta būs starp Gaļas paviljonu un puķu tirgu.
  • Centrāltirgus nodrošinās jaunus galdus, bet lietus-/saulessargi jāgādā pašiem.
  • Tirgus placis darbosies no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.
  • Tirgus plača darba laiks plkst. 8:00-18:00, kas būs jāievēro!
  • Tirgoties aicināti visu Latvijas lauksaimnieku organizāciju biedri. Ja radīsies sīva tirgoties gribētāju konkurence, priekšroka tiks dota LZF biedriem, bet tirgus vietām vajadzētu pietikt visiem tirgoties gribētājiem.

Interesentus aicinām pieteikties līdz š.g. 24.maijam uz info@lzf.lv nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu (pievienota pielikumā).

Jautājumu gadījumā sazinieties ar LZF biroju (t. 28374741, e-pasts: info@lzf.lv).

Latvijas lauku labumu plača oficiālā atklāšana š.g. 1.jūnijā Rīgas Centrāltirgū!

Agita Hauka LZF valdes priekšsēdētāja


Makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties arī internetā

Šobrīd makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties ne tikai makšķerēšanas karšu izplatīšanas vietās (specializētajos makšķernieku veikalos, Latvijas pasta nodaļās u.c.), bet arī elektroniski interneta mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv . Makšķernieki elektroniski var iegādāties gada un īstermiņa (trīs mēnešu) makšķerēšanas kartes, kas pēc dizaina neatšķiras no tipogrāfijā izgatavotajām.

Lai elektroniski iegādātos makšķerēšanas karti, personai mājas lapā norādītajos laukos jāizvēlas kartes veids, jāieraksta vārds, uzvārds un personas kods. Personām, kurām nav Latvijas Republikas personas koda, ir jāieraksta personas apliecinoša dokumenta numurs, uz kā vārda tiek pirkta karte...

Lasīt vairāk... (244.50 KB)