A+ A

Kultūras darba organizators

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 108. kabinetā

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Kultūras darba organizatore

Inta Vidže

mob.tālr. 29151386

inta.vidze@baldone.lv

Kultūras darba metodiķis