A+ A

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem Baldones pilsētas pārvaldes ēkā 208. kabinetā
Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks:
Pirmdienās 14.00-19.00
Otrdienās  15.00 - 17.00
Trešdienās  14.00-17.00
Ceturtdienās 08.00-12.00
Piektdienās  8.00 -14.00

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Mugureviča tālr. 20 204 771
e-pasts: guna.mugurevica@kekava.lv