A+ A

Dzimtsarakstu nodaļa

No 03.01.2022. Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļa klientus klātienē pagaidām pieņems tikai Baložu pārvaldē, Uzvaras prospekts 1A, Baloži (Titurgā) individuāli saskaņā ar pierakstu. Pierakstīties var uz nākamo darba dienu, sazinoties pa tālruni: 29 447 270.

Lūgums izmantot arī elektroniskās saziņas iespējas, e-pasts: dzimtsaraksti@kekava.lv

Reģistrēt civilstāvokļa aktus iespējams jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Tuvākās dzimtsarakstu nodaļas:

  • Salaspilī, tālrunis: 26 367 582;
  • Iecavā, tālrunis: 29 127 471;
  • Vecumniekos, tālrunis: 63 976 409.