A+ A

Baldones novada Būvvalde

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Uzmanību! No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Vairāk informācijas šeit.

Apmeklētājus pieņem Baldones novada domes ēkā 211. kabinetā

AMATS, pieņemšanas laki

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Būvvaldes vadītāja
   Pirmdienās: 13.30 - 19.00
   Ceturtdienās: 8.00 - 12.30
Ilona Pētersone mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: ilona.petersone@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvinspektors
   Otrdienās: 13.30 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.00 - 12.30
Jānis Fricsons mob.tālr. 25 638 967
e-pasts: janis.fricsons@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs
   Pirmdienās: 13.30 - 19.00
   Ceturtdienās: 8.00 - 12.30
Pauls Grants mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Baldones novada pašvaldības Būvvaldes nolikums (79.78 KB)