A+ A

Baldones Būvvalde

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Būvvalde atrodas Baldones pilsētas pārvaldes ēkā 211. kabinetā
Ņemot vērā valdības noteiktos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, Baldones pilsētas pārvalde APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM un saziņa ar speciālistiem notiek TIKAI attālināti.

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar speciālistiem pa kontaktinformācijā norādītajiem telefoniem.

Uzmanību! No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Vairāk informācijas šeit.

AMATS,
pieņemšanas laki

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Būvvaldes vadītāja
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30
Ilona Pētersone tālr. 29 445 841 (P, C)
e-pasts: ilona.petersone@kekava.lv
Būvinspektors
   Otrdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30
Jānis Fricsons tālr. 25 638 967 (O, C)
e-pasts: janis.fricsons@kekava.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Pauls Grants

tālr. 26 678 026 (P, C)
e-pasts: pauls.grants@kekava.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte
prombūtnē no 18.01.2022.
tālr. 28 620 884
e-pasts: evita.miezite@kekava.lv

Baldones novada pašvaldības Būvvaldes nolikums (79.78 KB)