A+ A

Baldones novada Būvvalde

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Uzmanību! No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Vairāk informācijas šeit.

No 11. jūnija, atsākot iedzīvotāju apkalpošanu klātienē, Baldones novada būvvaldes speciālisti turpmāk apmeklētājus pieņems noteiktās dienās pēc iepriekšēja pieraksta. Ja nepieciešama tikšanās klātienē ar konkrētu speciālistu, iepriekš lūdzam pieteikt vizīti uz konkrētu laiku, sazinoties pa telefonu 28 620 884 vai rakstot uz e-pastu: buvvalde@baldone.lv. Sazinoties, lūdzam norādīt speciālistu, kuru vēlaties apmeklēt, vēlamo laiku, objekta adresi, īsu jautājuma raksturojumu, par kuru vēlaties saņemt konsultāciju.

Apmeklētāji, ierodoties Baldones būvvaldes telpās, aicināti būt sociāli atbildīgiem un stingri ievērot drošības pasākumus:

  • ievērot divu metru distanci;
  • dezinficēt vai mazgāt rokas pirms un pēc virsmu aizskaršanas publiskā telpā;
  • klepojot un šķaudot izmantot vienreiz lietojamo salveti;
  • Būvvaldes telpā vienlaikus tiek apkalpots viens cilvēks!
  • aicinām izmantot sejas aizsargmaskas;
  • aicinām arī turpmāk izmantot attālinātās saziņas iespējas.

Apmeklētājus pieņem Baldones novada domes ēkā 211. kabinetā

AMATS,
pieņemšanas laki

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Būvvaldes vadītāja
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30
Ilona Pētersone mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: ilona.petersone@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvinspektors
   Otrdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Jānis Fricsons

mob.tālr. 25 638 967
e-pasts: janis.fricsons@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Pauls Grants

mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

Baldones novada pašvaldības Būvvaldes nolikums (79.78 KB)