A+ A

Baldones novada Būvvalde

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Uzmanību! No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Vairāk informācijas šeit.

AMATS,
pieņemšanas laki

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Būvvaldes vadītāja
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30
Ilona Pētersone tālr. 29 445 841 (P, C)
e-pasts: ilona.petersone@kekava.lv
Būvinspektors
   Otrdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Jānis Fricsons

tālr. 25 638 967 (O, C)
e-pasts: janis.fricsons@kekava.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Pauls Grants

tālr. 26 678 026 (P, C)
e-pasts: pauls.grants@kekava.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte tālr. 28 620 884
e-pasts: evita.miezite@kekava.lv

Baldones novada pašvaldības Būvvaldes nolikums (79.78 KB)