A+ A

Sociālās aprūpes centrs “Baldone’’

Adrese: Iecavas iela 4, Baldone, Ķekavas novads, LV- 2125

reģ.Nr.50003124751,

Iestādes vadītājs: Gunārs Lazda
Tālr.:67932400, 67932790
e-pasts: gunars.lazda@kekava.lv

Nodarbināti vidēji 30 darbinieki.

Darbības galvenais veids - sociālā aprūpe.

Sociālās aprūpes centrs "Baldone" nodrošina pastāvīgu vai pagaidu sociālo, kā arī paliatīvo aprūpi.
Lai iestātos aprūpes centrā, nepieciešams noslēgt līgumu par uzturēšanās nosacījumiem un samaksu par aprūpi.
Piedāvājam vienvietīgas, divvietīgas un trīsvietīgas istabiņas.
Plašāku informāciju var saņemt:
Adrese: Iecavas iela 4, Baldone, Ķekavas novads, LV- 2125
tālr. 67932400, 67932790

Nr. Pieņemti Saistošie noteikumi Spēkā no
27/2021 22.09.2021. Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" un sociālās aprūpes centra "Baldone" publisko sociālo pakalpojumu cenrādi 01.01.2022.

Pakalpojumi (saskaņā ar Baldones novada Domes 2018.gada 27.februāra lēmumu (prot. Nr.1, 23.§)):

Nr.p.k.

Pakalpojuma raksturojums

Maksa, EUR

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

1. Sociālās aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā klientiem bez papildus higiēnas preču un medikamentu izmaksām 1-2-3 vietīgās klientu istabiņās. Vienam klientam pakalpojumā ietilpst sociālā un daļēja medicīniskā aprūpe, ēdināšana (diennaktī) EUR 20,00
2. Sociālās aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā smagi kopjamiem guļošajiem klientiem ar papildus higiēnas kopšanas līdzekļu izmantošanu 1-2-3 vietīgās klientu istabiņās. Vienam klientam pakalpojumā ietilpst sociālā un medicīniskā aprūpe, daļēja medikamentu izmantošana, ēdināšana (diennaktī) EUR 22,00
3. Specializētā auto transporta pakalpojumi guļošu klientu un invalīdu pārvadāšanai (darba dienās darba laikā 8.00-16.30)
Maksa par gaidīšanu
EUR 0,71 par 1 kilometru
EUR 4,98 stundā
4. Veļas mazgāšanas un žāvēšanas izmantošanas pakalpojumi (ceturtdienās un piektdienās 15.00 - 17.00, pārējās dienās saskaņojot ar dežuranti, sestdienās un svētdienās nestrādā) EUR 0,85 par 1 kg veļas
5. Dušas izmantošana (ceturtdienās un piektdienās 15.00 - 17.00, pārējās dienās saskaņojot ar dežuranti, sestdienās un svētdienās nestrādā) EUR 0,70 par reizi
6. Vannas izmantošana (ceturtdienās un piektdienās 15.00 - 17.00, pārējās dienās saskaņojot ar dežuranti, sestdienās un svētdienās nestrādā) EUR 1,40 par reizi

Baldones Sociālā aprūpes centra “Baldone” nolikums (255.18 KB)