A+ A

Sociālais dienests

Baldones novada Sociālais dienests atrodas Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV 2125

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Sociālā dienesta vadītāja Inguna Smildziņa tālr. 67 350 996, mob.tālr. 25 690 997
e-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ilga Deņisenoka mob.tālr. 26 535 722
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos Ilona Dombrovska mob.tālr. 26 533 001
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Ineta Lazda mob.tālr. 27 840 484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Psiholoģe Signe Knipše mob.tālr. 29 166 367

Sociālā dienesta nolikums (485.68 KB)