A+ A

Sociālais dienests

Baldones pilsētas un pagasta Sociālais dienests atrodas Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV 2125. Sazinies ar Sociālo dienestu, izmantojot oficiālo E-adresi

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Sociālā dienesta vadītāja Inguna Smildziņa tālr. 25 690 997
e-pasts: inguna.smildzina@kekava.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ilga Deņisenoka tālr. 26 535 722
e-pasts: ilga.denisenoka@kekava.lv
Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos Ilona Dombrovska tālr. 26 533 001
e-pasts: ilona.dombrovska@kekava.lv
Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Ineta Lazda tālr. 27 840 484
e-pasts: ineta.lazda@kekava.lv

Sociālā dienesta nolikums (485.68 KB)