A+ A

Kontaktinformācija Sociālais dienests

Baldones novada Sociālais dienests atrodas Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV 2125

Ieņemamais amats

Darbinieka vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts,Fakss

Klientu pieņemšanas laiki

Vadītāja

Inguna Smildziņa

67350996

25690997

27840484

inguna.smildzina@baldone.lv

Fakss: 67932067

 

Pirmdiena
8.00-12.00;
13.00-19.00

Ceturtdiena
8.00-12.00;
13.00–17.00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Ilga Deņisenoka

67350993

27840484

soc.dienests@baldone.lv

Fakss: 67932067

 

Pirmdiena
8.00-12.00;
13.00 - 19.00

Ceturtdiena
8.00-12.00;
13.00 – 17.00

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Linda Lūse

67350993

27840484

soc.dienests@baldone.lv

Fakss: 67932067

 

Pirmdiena
8.00-12.00;
13.00 - 19.00

Ceturtdiena
8.00-12.00;
13.00 – 17.00

Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem teraucējumiem

Ineta Lazda

67932067

27840484

soc.dienests@baldone.lv

Fakss: 67932067

 

Pirmdiena
8.00-12.00;
13.00 - 19.00

Ceturtdiena
8.00-12.00;
13.00 – 17.00

Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos

Ilona Dombrovska

67932067

27840484

soc.dienests@baldone.lv

Fakss: 67932067

 

Pirmdiena
8.00-12.00;
13.00 - 19.00

Ceturtdiena
8.00-12.00;
13.00 – 17.00

Psiholoģe

Signe Knipše

29166367