A+ A

Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

 

 

 

ķekavas novada Baldonē atbalstu paku izdale tiek veikta katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā, Sociālās aprūpes centrā “Baldone”, Iecavas iela 4, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125 no Plkst. 1400-1700.

 

Ar 2021.gada 1.janvāri atbalsta pakas varēs saņemt vairāk mājsaimniecību

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka ar 2021.gada 1.janvāri paaugstināts ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros varēs saņemt pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu.

2020.gada nogalē veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā sociālās aizsardzības jomā un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanas nosacījumos. Turpmāk pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus tiesīgas saņemt:

- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 190 euro (līdzšinējo 128,06 euro vietā);

- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 euro (līdzšinējo 242 euro vietā). Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Atbalstu turpinās saņemt arī mājsaimniecības krīzes situācijā.

Atgādinām, ka tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Aktuālo izdales vietu sarakstu aicinām skatīt https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

 

ATBALSTU PAKU IZDALES BIEŽUMS: Skatīt šeit (271.39 KB)

INFOGRAFIKA "CEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM: KAS UN KĀ?": Skatīt šeit (1.60 MB)

 

Eiropas atbalsta vistrūcīgākajām personām pasākuma ietvaros tiek organizēti papildpasākumi, par kuriem iepriekš tiek sniegta informācija.
 
Papildpasākumus aicinātas apmeklēt personas no trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām, krīzes situācijā.
 
Valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā papildpasākumi ir iespējami tikai kā individuālas konsultācijas
 
 
Kontaktinformācija: Baldones Sociālais dienests, Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125, sociālais darbinieks Ilona Dombrovska - telefona nr. 67932067, 26533001, 27840484

 


 

Izdales komplektu saturs: Skatīt šeit

Izdales grafiks Ķekavas novada Baldonē, Iecavas iela 4: Skatīt šeit (104.42 KB)

 

Aktualitātes:

Gada nogalē mazaizsargātās mājsaimniecības varēs saņemt papildu pārtikas komplektus                                                                                            

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātu mājsaimniecību locekļiem būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai.

2021. gada ceturtajā ceturksnī katrai personai, kurai ir spēkā esoša pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgai, krīzes situācijā esošai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR) ir iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu, neraugoties uz to vai izziņa spēkā vienā, divos mēnešos vai visu ceturksni. Indikatīvais papildus pārtikas komplekta skaits ir 63 000.

Izmaiņas pamatojamas ar nepieciešamību atbalstīt zemu ienākumu mājsaimniecības situācijā, kad Latvijā tiek prognozēts cenu kāpums resursiem, loģistikas pakalpojumiem un izrietoši - pārtikai. Minētajā situācijā palielinās nepieciešamība nekavējoši un elastīgi nodrošināt cilvēku pamatvajadzības: mazināt nenodrošinātību ar pārtiku.

“Covid-19 krīzes izraisītās sociāli ekonomiskās situācijas ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, īpaši uz mazturīgām mājsaimniecībām, atspoguļo atbalsta saņēmēju skaita izmaiņas, kas ārkārtas situāciju laikā strauji pieaug, bet uzlabojoties situācijai samazinās. Tāpēc šajā laikā ir būtiski sniegt kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazināt sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām,” atzīmē Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

2021. gada nogalē vienlaikus iespējams Covid-19 saslimšanas pieaugums, kurš būtiski ietekmē neaizsargātāko sabiedrības grupu - nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto vai krīzes situācijā esošu mājsaimniecību ienākumus un inflācijas palielinājums, kura dinamiku ietekmē straujš resursu un pārtikas izejvielu cenu kāpums, un pārtikas cenu pieaugums tiek prognozēts par 3,6 %.

Lai sniegtu atbalstu kritiski svarīgs atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Fonds apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, reliģiskās un nevaldības sektora partnerorganizācijas visā Latvijā, to starpā sociālos dienestus, "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija", kas nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu.

Plašāka informācija www.atbalstapakas.lv.

 


17.12.2021. plkst.1730, Iecavas ielā 4, Baldone, Ķekavas novads, notiek papildpasākums "Ēst gatavošanas nodarbība". Ievērojot telpās noteikto distancēšanos, lūdzu interesentus pieteikties iepriekš Sociālajā dienestā. Papildpasākums ir bezmaksas. Tiks izrunāts, kā pagatavot svētku mielastu izmantojot produktus no atbalsta pakām.  Diskusijas par savām zināšanām un pieredzi svētku mielasta gatavošanas jomā.

 

17.09.2021. plkst.1730, Iecavas ielā 4, Baldone, Ķekavas novads, notiek papildpasākums "Higiēnas normu ievērošana ģimenē". Ievērojot telpās noteikto distancēšanos, lūdzu interesentus pieteikties iepriekš Sociālajā dienestā. Papildpasākums ir bezmaksas. Tiks izrunāts, kā ievērot higiēnas normas mājās, ārpus mājām, viesos, veikalos un citās iestādēs. Tiks pastiprināti uzsvērta informācija, cik pie šīs dzīves situācijas ir svarīga higiēna. Diskusijas par savām zināšanām un pieredzi higiēnas jomā.

28.05.2021. plkst.1730, Iecavas ielā 4, Baldone, Ķekavas novads, notiek papildpasākums "Socializēšanās pasākums". Ievērojot telpās noteikto distancēšanos, lūdzu interesentus pieteikties iepriekš Sociālajā dienestā. Papildpasākums ir bezmaksas. Tiks izrunāts kā pietuvināti latviešu tradīcijām gatavojas Līgo svētkiem. Dalīšanās ar savu pieredzi un zināšanām.

 

12.02.2021. plkst.1730, Iecavas ielā 4, Baldone, Baldones novads, notiek papildpasākums "Ēst gatavošanas nodarbība". Ievērojot valstī noteikto ārkārtas situāciju, nodarbības notiks individuāli , lūdzu interesentus pieteikties iepriekš Sociālajā dienestā