A+ A

Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

 

 

 

Baldones novadā atbalstu paku izdale tiek veikta katra mēneša pirmajā un ceturtajā piektdienā, Sociālās aprūpes centrā “Baldone”, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125 no Plkst. 1400-1700.

 

Ar 2021.gada 1.janvāri atbalsta pakas varēs saņemt vairāk mājsaimniecību

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka ar 2021.gada 1.janvāri paaugstināts ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros varēs saņemt pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu.

2020.gada nogalē veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā sociālās aizsardzības jomā un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanas nosacījumos. Turpmāk pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus tiesīgas saņemt:

- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 190 euro (līdzšinējo 128,06 euro vietā);

- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 euro (līdzšinējo 242 euro vietā). Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Atbalstu turpinās saņemt arī mājsaimniecības krīzes situācijā.

Atgādinām, ka tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Aktuālo izdales vietu sarakstu aicinām skatīt https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

 

ATBALSTU PAKU IZDALES BIEŽUMS: Skatīt šeit (104.09 KB)

INFOGRAFIKA "CEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM: KAS UN KĀ?": Skatīt šeit (1.60 MB)

 

Eiropas atbalsta vistrūcīgākajām personām pasākuma ietvaros tiek organizēti papildpasākumi, par kuriem iepriekš tiek sniegta informācija.
 
Papildpasākumus aicinātas apmeklēt personas no trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām, krīzes situācijā.
 
Valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā papildpasākumi ir iespējami tikai kā individuālas konsultācijas

 


Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt atbalsta paku  komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos var trūcīgas , maznodrošinātas personas, kuru ienākumi nepārsniedz 242,00 eur mēnesī vienai personai, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību –individuālos mācības piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem), kur līdz 10 gadu vecumam klāt nāk soma, papildus pārtikas preču komplekti maziem bērniem no 7 līdz 24 mēnešiem un papildus higiēnas preču komplekti maziem bērniem no 0 līdz 24 mēnešiem.

Eiropas atbalsta vistrūcīgākajām personām pasākuma ietvaros tiek organizēti papildpasākumi, par kuriem iepriekš tiek sniegta informācija

 

Atbalsta paku izdales biežums: Skatīt šeit

Izdales komplektu saturs: Skatīt šeit

Izdales grafiks Baldones novadā, Iecavas iela 4: Skatīt šeit (104.63 KB)

Informatīvais materiāls "Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?" (591.06 KB)

 

Aktualitātes:

27.11.2020. plkst.1730, Iecavas ielā 4, Baldone, Baldones novads, notiek papildpasākums "Socializēšanās pasākums". Ievērojot telpās noteikto distancēšanos, lūdzu interesentus pieteikties iepriekš Sociālajā dienestā

4.09.2020. plkst.1730, Iecavas ielā 4, Baldone, Baldones novads, notiek papildpasākums "Darba meklēšanas nodarbība". Ievērojot telpās noteikto distancēšanos, lūdzu interesentus pieteikties iepriekš Sociālajā dienestā

26.06.2020. plkst.1730, Iecavas ielā 4, Baldone, Baldones novads, notiek papildpasākums "Higiēnas normu ievērošana ģimenē". Ievērojot telpās noteikto distancēšanos, lūdzu interesentus pieteikties iepriekš Sociālajā dienestā


 Eiropas Savienības finansētais atbalsts trūcīgiem un maznodrošinātajiem turpinās

 Ģimenēm vai personām, kurām pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ar ienākumiem līdz 242 eiro) vai arī izziņu par personas nonākšanu krīzes situācijā, tāpat kā līdz šim ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību.

 Tā ietver divas pārtikas pakas un vienu higiēnas un saimniecības preču paku ceturksnī katrai personai, papildus divas pārtikas pakas ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērni vecumā no septiņiem līdz 24 mēnešiem un papildus higiēnas preču paku ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērniem vecumā no dzimšanas līdz 24 mēnešiem.

 Tāpat šādi trūcīgie un maznodrošinātie var saņemt mācību piederumus reizi kalendārajā gadā, ja ģimenē ir skolēni vecumā no pieciem līdz 16 gadiem. Pieejamas arī gatavas maltītes zupas virtuvēs, kas darbojas ar Fonda atbalstu.

 Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tie šajā ārkārtas situācijā paredz trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes izziņas derīguma termiņa automātisku pagarināšanu, līdz mēnesim pēc ārkārtas situācijas beigām - tātad šobrīd līdz 31. maijam.

 LM aicina izvērtēt nepieciešamību izņemt visu atbalsta paku apjomu vienā reizē par visu attiecīgās izziņas derīguma periodu, jo šādi veidojas pārlieku lieli uzkrājumi dzīvesvietās. Pārtikas uzkrājumi valstī ir pietiekami un jaunas piegādes ar nokomplektētām atbalsta pakām ar ilgāku derīguma termiņu notiek regulāri.

 Atbalsta paku saņemšanu un nogādi dzīvesvietā var veikt ģimenes vai personas pārstāvis – radinieks, draugs, kaimiņš, paziņa vai NVO brīvprātīgais u.c.

 Ņemot vērā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus uz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laiku,  dalība fonda partnerorganizāciju (nevalstiskās organizācijas, reliģiskas organizācijas un pašvaldības, pašvaldību iestādes) nodrošinātajos neformāli izglītojošajos, veselību veicinošajos, sadzīves prasmju apguves un socializēšanās papildpasākumos pārtraukta.

 Informējam, ka ārkārtas situācijas laikā var tikt veiktas izmaiņas Fonda atbalsta izdales vietu darba laikos. Aicinām sekot līdzi aktuālajam darbalaikam https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas vai sazināties telefoniski ar izdales vietas kontaktpersonu, kā arī sekot informācijai, kas izvietota izdales vietās.  

 Atgādinām, ka šobrīd 28 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 453 vietās un izsniedz gatavas maltītes 23 zupas virtuvēs.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv


 

Laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski – uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Atbilstoši šī brīža lēmumam ārkārtas stāvoklis valstī ir līdz 14.04.2020.:

* pakas bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmas atbilstoši vecumu grupām

Personas ar izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt pakas un piedalīties papildpasākumos (piemēram, saņemt konsultācijas). Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna. Personām, kurām nav izziņas un tās jāsaņem no jauna, jāsazinās ar sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kādā veidā pieteikties izziņai un kā tā var tikt saņemta. Ar jauno izziņu persona ierodas saņemt pakas atbilstoši EAFVP izdales nosacījumiem.


 

21.02.2020. plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Praktisku sadzīves iemaņu attīstība - ēst gatavošana".

22.11.2019. Plkst. 1730 Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Socializēšanās pasākums - hobiju vakars".

(15.11.2019.)

20.09.2019. Plkst. 1730 Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Praktisku sadzīves iemaņu attīstība - darba meklēšanas nodarbība".

25.05.2019. Plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Higiēnas normu ievērošana ģimenē".

15.02.2019. plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Praktisku sadzīves iemaņu attīstība - ēst gatavošana".

(11.02.2019.)

No 2019. gada Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt atbalsta paku  komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos var trūcīgas , maznodrošinātas personas, kuru ienākumi nepārsniedz 242,00 eur mēnesī vienai personai, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību –individuālos mācības piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem), kur līdz 10 gadu vecumam klāt nāk soma, papildus pārtikas preču komplekti maziem bērniem no 7 līdz 24 mēnešiem un papildus higiēnas preču komplekti maziem bērniem no 0 līdz 24 mēnešiem.

Eiropas atbalsta vistrūcīgākajām personām pasākuma ietvaros tiek organizēti papildpasākumi, par kuriem iepriekš tiek sniegta informācija.

(02.01.2019.)

23.11.2018. Plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Praktisku sadzīves iemaņu attīstība - ēst gatavošana".

17.08.2018. Plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Darba meklēšanas nodarbība".

25.05.2018. Plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Higiēnas normu ievērošana ģimenē".

Atbalsta pakas 22.06.2018. ierastajā laikā netiks dalītas.

Saņemt pakas ir iespējams Baldones novada Sociālajā dienestā 21.06.2018., 22.06.2018., 25.06.2018. Baldones novada domes darba laikā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

(20.06.2018.)

No 2018. gada 1. aprīļa Eiropas atbalsa fonds vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus varēs saņemt arī maznodrošinātas ģimenes un personas, kuru vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir 188,00 EUR. Nepieciešams vērsties Baldones novada Sociālajā dienestā, lai  saņemtu atbilstošu izziņu, kā arī saņemt jaunu tiem, kuriem ir spēkā iepriekš izsniegtās maznodrošinātas ģimenes/personas izziņas, bet nav norādīts ienākumu līmenis līdz 188,00 EUR.

(03.04.2018.)

 

22.03.2018. Plkst. 1800, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads notiek papildpasākums "Praktisku sadzīves iemaņu attīstība - ēst gatavošana".

(21.03.2018.)

2017. gadā ir norisinājušās 3 lekcijas, kas norisinājās Iecavas ielā 4, lai trūcīgās personas un ģimenes papildinātu zināšanas par higiēnas normu ievērošanu un ēst gatavošanu.

24.02.2017. “Praktisku iemaņu attīstība - ēst gatavošana” plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

16.06.2017. "Higiēnas normu ievērošana ģimenē"  plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

18.08.2017. “Praktisku iemaņu attīstība - ēst gatavošana”, plkst. 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

Tika organizētas izglītojošas lekcijas par veļas mazgāšanu, mājas uzkopšanu un personīgo higiēnu. Tika uzlabotas prasmes un izpratne par higiēnas un tīrības uzturēšanas pamatnoteikumiem. Lai rosinātu ģimenes izmantot lietderīgi viegli pieejamos pārtikas produktus un Eiropas paku sagatavoto pārtiku, tika organizēts ēst gatavošanas pasākums, kurā, izmantojot vienkāršas receptes, tika gatavoti gardi ēdieni.

(24.08.2017.)