A+ A

Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola

Adrese: Daugavas iela 23, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Direktore: Dace Žuka, tālrunis: 67932069
Dir.vietn.saimn.darbā: Solvita Freiberga, mob.26458271
e-pasts: baldones.muzikasskola@kekava.lv
mājas lapa: www.muzikasbaltapils.lv

Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas nolikums (447.20 KB)