A+ A

Baldones Mūzikas pamatskola

Adrese: Daugavas iela 23, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Direktore: Dace Žuka, tālrunis: 67932069
Dir.vietn.saimn.darbā: Solvita Freiberga, mob.26458271
e-pasts: baltapils@baldone.lv
mājas lapa: www.muzikasbaltapils.lv

Baldones Mūzikas pamatskolas nolikums (252.10 KB)