A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Visa informācija par Baldones novada pašvaldības un tās iestāžu iepirkumiem turpmāk būs pieejama EIS pasūtītāja profilā.

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
BND 2016/14/ELFLAProjektēšanas darbi Baldones novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvarosno 14 000 EUR līdz 170 000 EURNoslēdzies
BND 2016/13Vidusskolas un Sociālās aprūpes centra katlu mājas, siltuma mezgla, siltuma tīklu vienkāršotā atjaunošanano 14 000 EUR līdz 170 000 EURNoslēdzies
BND 2016/12Mazlietota autotransporta piegāde Baldones novada pašvaldības policijas vajadzībāmno 4 000 EUR līdz 42 000 EURPārtraukts
BND 2016/10_Ielu apgaismojuma izbūve Ciršu, Draudzības, Jāņu, Rīgas, Sporta un Upes ielā Baldonēno 14 000 EUR līdz 170 000 EURNoslēdzies
BND 2016/10Ielu apgaismojuma izbūve Ciršu, Draudzības, Jāņu, Rīgas, Sporta un Upes ielā Baldonēno 14 000 EUR līdz 170 000 EURPārtraukts
BND 2016/09Ielu apgaismojuma izbūve Ciršu, Draudzības, Jāņu, Rīgas, Sporta un Upes ielā Baldonēno 14 000 EUR līdz 170 000 EURPārtraukts
BND 2016/08Mēbeļu izgatavošana un piegāde Baldones vidusskolāno 4 000 EUR līdz 42 000 EURNoslēdzies
BND 2016/07Baldones vidusskolas atsevišķu telpu vienkāršotā atjaunošanano 14 000 EUR līdz 170 000 EURNoslēdzies
BND 2016/06Baldones novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” 2016.gada remontdarbu etaps”no 14 000 EUR līdz 170 000 EURNoslēdzies
BND 2016/05/ELFLA"Kinotehnikas iegāde un uzstādīšana Baldones Kultūras centrā"Atklāts konkurssPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies