A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Visa informācija par Baldones novada pašvaldības un tās iestāžu iepirkumiem turpmāk būs pieejama EIS pasūtītāja profilā.

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
2-15.1/15“Malkas piegāde Baldones novada domes īpašuma „Mercendarbe” un Baldones mūzikas pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju”Cenu aptaujaNoslēdzies
BND 2018/11„Zāliena kopšanas tehnikas iegāde Baldones vidusskolas stadiona vajadzībām”no 10 000 līdz 42 000 EURPārtraukts
BND 2018/10„Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība”no 20 000 līdz 170 000 EURNoslēdzies
2-15.1/14“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta pieteikuma sagatavošana”Cenu aptaujaNoslēdzies
2-15.1-13"Tirdzniecības galdu un atkritumu konteineru nojumes izgatavošana un piegāde Baldones tirgus laukumā"Cenu aptaujaNoslēdzies
BŪKS 2018/03Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" (5.3.1.0/17/I/006) ietvarosCiti iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BŪKS 2018/04Būvuzraudzība sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu posmu izbūve ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" (5.3.1.0/17/I/006) ietvarosCiti iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BND 2018/09 „Pārvietojamo tribīņu piegāde un montāža Baldones vidusskolas stadionā”no 10 000 līdz 42 000 EURNoslēdzies
BND 2018/08“Pārvietojamo tribīņu piegāde un montāža Baldones vidusskolas stadionā”no 10 000 līdz 42 000 EURPārtraukts
BND 2018/07“Jumta seguma nomaiņas būvdarbi Baldones novada domes īpašuma “Mercendarbe” muižas ēkai”no 20 000 līdz 170 000 EURNoslēdzies