A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Malkas piegāde Baldones novada domes īpašuma „Mercendarbe” un Baldones mūzikas pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju”
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Numurs:
2-15.1/33
Iepirkuma apraksts:
Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2019.gada 20.jūnijam plkst.11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi dome@baldone.lv.
Cenu aptaujas publicēšanas datums: 06.06.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.06.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "SIM"
Līguma priekšmets:
“Malkas piegāde Baldones novada domes īpašuma „Mercendarbe” un Baldones mūzikas pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju”
Līguma cena:
9'800.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
10.07.2019
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.