A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Baldones bērnudārza rotaļu laukumu labiekārtošana”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/30
Iepirkuma apraksts:
Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2019.gada 9. maijam plkst.11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi dome@baldone.lv.
Cenu aptaujas publicēšanas datums: 25.04.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.05.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

 Baldones novada domes būvniecības speciālists Jānis Fricsons, tālrunis: 25638967 (Tehniskos jautājumos)

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "KSIL BALTIC"
Līguma priekšmets:
”Baldones bērnudārza rotaļu laukumu labiekārtošana”
Līguma cena:
8'120.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.05.2019
Līguma darbības beigu datums:
01.06.2019