A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Baldones vidusskolas stadiona zāliena uzraudzība un kopšana”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/29
Iepirkuma apraksts:
Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2019.gada 11. aprīlim plkst.11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi dome@baldone.lv.
Cenu aptaujas publicēšanas datums: 2019. gada 29. marts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
11.04.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Edgars Brigmanis
Tālrunis:
26335442
E-pasts:
edgars.brigmanis@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ainavists"
Līguma priekšmets:
“Baldones vidusskolas stadiona zāliena uzraudzība un kopšana”
Līguma cena:
5'780.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.04.2019
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.