A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Āra trenažieru komplekta piegāde un uzstādīšana”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/28
Iepirkuma apraksts:
Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2019.gada 21. martam plkst.11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi dome@baldone.lv.
Cenu aptaujas publicēšanas datums: 14.03.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.03.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Renārs Manuilovs
Tālrunis:
28663569
E-pasts:
renars.manuilovs@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas Nolikuma prasībās un atkārtota tirgus izpēte. Lēmuma datums: 24.10.2019