A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, zemes ierīcības projekta izstrāde un robežzīmju atjaunošana”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/27
Iepirkuma apraksts:

Piedāvājumu var iesniegt klātienē rakstiskā veidā līdz 2019.gada 22.martam plkst.11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi zemesierikotajs@baldone.lv.

Cenu aptaujas publicēšanas datums: 07.03.2019

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
22.03.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Aija Ciseļonoka
Tālrunis:
26393469, 67932883
E-pasts:
zemesierikotajs@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA A2 Grupa
Līguma priekšmets:
“Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, zemes ierīcības projekta izstrāde un robežzīmju atjaunošana”
Līguma cena:
7'550.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
08.04.2019
Līguma darbības beigu datums:
08.12.2019