A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana Baldones novada pašvaldībā”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/25
Iepirkuma apraksts:
Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2019. gada 3. janvārim plkst.11.00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi elina.kaliksone@baldone.lv .
 
Cenu aptaujas publicēšanas datums: 18.12.2018
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.01.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Elīna Kaliksone
Tālrunis:
26033194
E-pasts:
elina.kaliksone@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Sertifikācijas centrs”
Līguma priekšmets:
“Darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas nodrošināšana, atbilstoši cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā norādītajam”
Līguma cena:
6'720.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
28.01.2019
Līguma darbības beigu datums:
27.01.2019