A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrāde”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/20
Iepirkuma apraksts:

Derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrāde, lai iegūtu zemes dzīļu izmantošanas licenci dūņu ieguvei Pladu purvā, saskaņā ar 2012.gada 21.augusta Ministru kabina noteikumiem  Nr.570  “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un citiem normatīvajiem aktiem, ja attiecināms.

Cenu aptaujas publiskošanas datums: 2018. gada 1. oktobris

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.10.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Līga Dāboliņa
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
liga.dabolina@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Iepirkumu komisijas lēmums, prot. Nr. 30 Lēmuma datums: 08.11.2018