A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Bērnu rotaļu laukuma izbūve
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1-19
Iepirkuma apraksts:

Objekta adrese un izpildes termiņš
Piegāde un uzstādīšana - Sporta iela 2, Baldone, Baldones novads.
Izgatavošanas un piegādes  termiņš – paredzēts 2019. gada aprīlis.

Finanšu piedāvājums
Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.
Piedāvājuma neatņemams pielikums – tehniskais zīmējums.
Piedāvājumā iekļaut piegādes un uzstādīšanas/montāžas izmaksas, izdalot atsevišķās pozīcijā.
Piedāvājums derīgs  vismaz 6 mēnešus.
Finanšu piedāvājums brīvā formā kopā ar tehnisko zīmējumu iesniedzams  līdz 2018.gada  30. augustam  pl.12:00 uz e-pastu inese.done@baldone.lv

Cenu aptauja publicēta 2018.gada 24. augustā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
24.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Projekta vadītāja Inese Done
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
inese.done@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
MK "Dizains"
Līguma priekšmets:
"Rotaļu laukuma aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana"
Līguma cena:
6'005.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.12.2018
Līguma darbības beigu datums:
30.04.2019