A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana projektā "Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība"
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1-18
Iepirkuma apraksts:

Objekta adrese un izpildes termiņš
Sporta iela 2, Baldone, Baldones novads.
Izpildes  termiņš – paredzēts sākot ar 2018.gada III. ceturksni.

Finanšu piedāvājums
Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.
Finanšu piedāvājums brīvā formā iesniedzams  līdz 2018.gada  30. augustam  pl.12:00 uz e-pastu inese.done@baldone.lv

Cenu aptauja publicēta 2018.gada 24. augustā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Projekta vadītāja Inese Done
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
inese.done@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Iepirkumu komisijas lēmums, prot. Nr. 30 Lēmuma datums: 08.11.2018