A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Baldones novada pašvaldības ēkas Iecavas ielā, Baldonē pārbūves Mūzikas skolas vajadzībām būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde”
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2018/13
Iepirkuma apraksts:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pasūtītājs 2018.gada 16.augustā plkst. 15:00 piegādātājiem rīko Objekta apskati. Sapulcēšanās vieta: Iecavas ielā 2A, Baldonē, Baldones novadā, LV-2125.

Pasūtītāja kontaktpersona Objekta apskates laikā – Baldones novada domes izpilddirektore Nelda Sniedze tel.nr. 29395816, e-pasts izpilddirektors@baldone.lv.


1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

Baldones novada domes būvniecības speciālists Aivars Mirkšs: tālrunis 29231154, e-pasts aivars.mirkss@baldone.lv

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Livland Group”
Līguma priekšmets:
"Baldones novada pašvaldības ēkas Iecavas ielā, Baldonē pārbūves Mūzikas skolas vajadzībām būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde"
Līguma cena:
31'999.99
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
25.09.2018
Līguma darbības beigu datums:
01.01.2019