A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Bērnu rotaļu laukuma izbūve
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1-17
Iepirkuma apraksts:

Objekta adrese un izpildes termiņš

Piegāde un uzstādīšana - Sporta iela 2, Baldone, Baldones novads.

Izgatavošanas un piegādes  termiņš – paredzēts 2018.gada III, IV ceturksnis.

Finanšu piedāvājums
Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.
Piedāvājuma neatņemams pielikums – tehniskais zīmējums.
Piedāvājumā iekļaut piegādes un uzstādīšanas/montāžas izmaksas, izdalot atsevišķās pozīcijā.
Piedāvājums derīgs  vismaz 6 mēnešus.
Finanšu piedāvājums brīvā formā kopā ar tehnisko zīmējumu iesniedzams  līdz 2018.gada  14. augustam  pl.12:00 uz e-pastu inese.done@baldone.lv

Cenu aptauja publicēta 2018.gada 7. augustā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Projekta vadītāja Inese Done
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
inese.done@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Pieņemts lēmums pārtraukt cenu aptauju "Bērnu rotaļu laukuma izbūve", identifikācijas Nr.2-15.1-17 bez rezultāta, jo saņemts tikai viens piedāvājums. Lēmuma datums: 24.08.2018