A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Malkas piegāde Baldones novada domes īpašuma „Mercendarbe” un Baldones mūzikas pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/15
Iepirkuma apraksts:
Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2018.gada 10.augustam plkst.11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi solvita.zavacka@baldone.lv .
Cenu aptaujas publiskošanas datums: 31.07.2018
 
Cenu aptaujas dokumentu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 31.08.2018 plkst.11.00.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
31.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “L.P.Jana”
Līguma priekšmets:
“Malkas piegāde Baldones novada domes īpašuma „Mercendarbe” un Baldones mūzikas pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju”
Līguma cena:
42.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
06.09.2018
Līguma darbības beigu datums:
06.10.2018