A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
„Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība”
Veids:
no 20 000 līdz 170 000 EUR
Numurs:
BND 2018/10
Iepirkuma apraksts:
Iepirkums saistīts ar Baldones novada domes sagatavoto projektu “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība”. Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcības “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana” ietvaros.
Līgums tiks slēgts tikai tad, ja projektu apstiprinās Lauku atbalsta dienestā par publiskā finansējuma piešķiršanu.
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
13.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
31.07.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:
Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā:  būvniecības speciālists Aivars Mirkšs, tālrunis 29231154, e-pasts aivars.mirkss@baldone.lv
 
Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā: projektu vadītāja Inese Done, tālrunis 29323110, e-pasts inese.done@baldone.lv
 
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
31.07.2018
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Ceļinieks 01”
Līguma priekšmets:
„Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība”
Līguma cena:
41'920.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
18.10.2018
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.