A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta pieteikuma sagatavošana”
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/14
Iepirkuma apraksts:

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus par katru daļu atsevišķi: 1) projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un 2) projekta pieteikuma sagatavošana.

 

Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2018.gada 18.jūlijam plkst.11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā (1.stāvā) Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00, atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai visus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi solvita.zavacka@baldone.lv.


Cenu aptauja publicēta 2018.gada 13.jūlijā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.07.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Neoprojekts”
Līguma priekšmets:
“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta pieteikuma sagatav
Līguma cena:
3'400.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.08.2018
Līguma darbības beigu datums:
13.09.2018
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Baltijas Konsultācijas”
Līguma priekšmets:
“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta pieteikuma sagatav
Līguma cena:
1'950.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.08.2018
Līguma darbības beigu datums:
30.09.2018