A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
"Tirdzniecības galdu un atkritumu konteineru nojumes izgatavošana un piegāde Baldones tirgus laukumā"
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1-13
Iepirkuma apraksts:

Darbu izpildes/piegādes vieta un izpildes termiņš
Sporta iela 2, Baldone, Baldones novads.
Izgatavošanas un piegādes  termiņš – paredzēts 2018. gada  III ceturksnis.

Finanšu piedāvājums

Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.

Piedāvājuma neatņemams pielikums – nojumes tehniskais zīmējums.

Finanšu piedāvājumā atsevišķi jānorāda cena nojumes koka karkasam un metāla karkasam.

Piedāvājumā iekļaut uzstādīšanas un piegādes izmaksas, izdalot atsevišķās pozīcijās.

Piedāvājums derīgs  vismaz 6 mēnešus.

Finanšu piedāvājums brīvā formā, kopā ar tehnisko zīmējumu, iesniedzams  līdz 2018.gada  18.jūlijam pl.12:00 uz e-pastu inese.done@baldone.lv

Piedāvājuma izvēles kritēriji – atbilstība B sadaļai,  finansiāli izdevīgākais piedāvājums.

Cenu aptauja publicēta 2018.gada 3. jūlijā, papildināta 11. jūlijā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.07.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Projekta vadītāja Inese Done
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
inese.done@baldone.lv
Papildus informācija:

Kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos Aivars Mirkšs mob. 29231154, e-pasts aivars.mirkss@baldone.lv

Tehniskā specifikācija papildināta un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 18.07.2018.

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "ROJIMEX"
Līguma priekšmets:
"Tirdzniecības galdu un atkritumu konteineru nojumes izgatavošana un piegāde Baldones tirgus laukumā"
Līguma cena:
3'169.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
22.10.2018
Līguma darbības beigu datums:
31.05.2019