A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" (5.3.1.0/17/I/006) ietvaros
Veids:
Citi iepirkumi
Numurs:
BŪKS 2018/03
Iepirkuma apraksts:

Kohēzijas fonda projektā "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas"

Dokumenti pieejami SIA "BŪKS" mājaslapā.

2018.gada 24.jūlijā SIA „BŪKS” iepirkuma komisijas sēdē veikti nolikuma un piedāvājumu iesniegšanas termiņa grozījumi.

Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks: līdz 2018.gada 8.augustam plkst. 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
SIA "BŪKS" valdes loceklis Sergejs Kirilovs
Tālrunis:
67932700, mob. 28336365
E-pasts:
baldonebuks@inbox.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Konkurss vēl nav noslēdzies