A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzība sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu posmu izbūve ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" (5.3.1.0/17/I/006) ietvaros
Veids:
Citi iepirkumi
Numurs:
BŪKS 2018/04
Iepirkuma apraksts:

Kohēzijas fonda projektā "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas"

Dokumenti pieejami SIA "BŪKS" mājaslapā.

Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks: līdz 2018.gada 19.jūlijam plkst 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
19.07.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
SIA "BŪKS" valdes loceklis Sergejs Kirilovs
Tālrunis:
67932700, mob. 28336365
E-pasts:
baldonebuks@inbox.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Konkurss vēl nav noslēdzies