A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Minerālmateriālu maisījums (drupināta grants) piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam”
Veids:
no 10 000 līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2018/06
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.05.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
21.04.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

* Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā - Iepirkuma speciāliste: Solvita Zavacka, tel.: 28281721

* Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā - pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs: Helmuts Nezinis, tel.: 29456953

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
21.04.2018
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Ikšķiles Olis”
Līguma priekšmets:
“Minerālmateriālu maisījumu (drupinātas grants) piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam”
Līguma cena:
34'040.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
21.06.2018
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.