A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Trīs Baldones pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte" rotaļu laukumu labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai”
Veids:
no 10 000 līdz 42 000 EUR
Numurs:
BND 2018/04
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.04.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.03.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
26598684
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

Kontaktpersonas jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām: Baldones novada domes izpilddirektore Nelda Sniedze, tālr.: 29395816 un  PII “Vāverīte” vadītāja Valda Kaufmane, tālr.: 26531542

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.03.2018
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Jūrmalas Mežaparki"
Līguma priekšmets:
Baldones pirmskolas izglītības iestādes "Vāverīte" trīs rotaļu lukumu labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai
Līguma cena:
33'680.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.06.2018
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.