A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Bērnu rotaļu laukuma izbūve
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1-11
Iepirkuma apraksts:

 

Objekta adrese un izpildes termiņš

Piegāde un uzstādīšana - Sporta iela 2, Baldone, Baldones novads.

Izgatavošanas un piegādes  termiņš – paredzēts 2018.gada III ceturksnis.

Finanšu piedāvājums
Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.
Piedāvājuma neatņemams pielikums – tehniskais zīmējums.
Piedāvājumā iekļaut piegādes un uzstādīšanas/montāžas izmaksas, izdalot atsevišķās pozīcijā.
Piedāvājums derīgs  vismaz 6 mēnešus.
Finanšu piedāvājums brīvā formā kopā ar tehnisko zīmējumu iesniedzams  līdz 2018.gada  3.aprīlim  pl.17:00 uz e-pastu inese.done@baldone.lv

Cenu aptauja publicēta 2018.gada 23.martā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.04.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Inese Done
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
inese.done@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Iepirkumu komisijas 07.08.2018 lēmums Lēmuma datums: 07.08.2018