A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Tirgus laukuma labiekārtošana - inventāra iegāde
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/12
Iepirkuma apraksts:

Darbu izpildes/piegādes vieta un izpildes termiņš
Sporta iela 2, Baldone, Baldones novads.
Izgatavošanas un piegādes  termiņš – paredzēts 2018. gada  III ceturksnis.

Finanšu piedāvājums

Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants.

Piedāvājuma neatņemams pielikums – tehniskais zīmējums.

Piedāvājumā iekļaut uzstādīšanas un piegādes izmaksas, izdalot atsevišķās pozīcijās.

Piedāvājums derīgs  vismaz 6 mēnešus.

Finanšu piedāvājums brīvā formā, kopā ar tehnisko zīmējumu, iesniedzams  līdz 2018.gada  16.aprīlim pl.17:00 uz e-pastu inese.done@baldone.lv

Piedāvājuma izvēles kritēriji – atbilstība B sadaļai,  finansiāli izdevīgākais piedāvājums.

Cenu aptauja publicēta 2018.gada 21.martā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.04.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Inese Done
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
inese.done@baldone.lv
Papildus informācija:

Kontaktpersona tehnisku jautājumu gadījumā - Helmuts Nezinis, tel.nr.29456953; e-pasts: helmuts.nezinis@baldone.lv

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Pieņemts lēmums pārtraukt cenu aptauju "Tirgus laukuma labiekārtošana - inventāra iegāde" Nr. 2-15.1/12, jo nav saņemts pietiekams (vismaz divi) piedāvājumu skaits. Lēmuma datums: 17.04.2018