A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Vārpu ceļa pārbūvē
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/8
Iepirkuma apraksts:

2.

Iepirkuma priekšmets

“Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Vārpu ceļa pārbūvē”

Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai  - ielas un ceļi 2112.

Grants ceļa pārbūve 2797m.

Tehniskā specifikācija B sadaļas veidlapa, saskaņā ar būvprojektu „Baldones novada pašvaldības autoceļa “Vārpu ceļš” pārbūve, Baldones novadā”, kas sastāv no darbu apjomu tabulas ar  pielikumiem:

GP-1 (1-6;2-6;3-6;4-6;5-6;6-6), ELT(1./2.1./2.2./3.1./3.2./3.3./4.1./4.2./4.3./4.4./4.5./4.6./4.7./4.8./4.9.)

 

Būvdarbu  vieta un izpildes termiņš

Vārpu ceļš atrodas Baldones novadā, tas savieno apdzīvoto vietu Vārpas ar valsts reģionālo autoceļu P89 Ķekava – Skaistkalne. Trases sākumā Vārpu ceļš pieslēdzas pie valsts vietējā autoceļa V9 Iecava – Baldone – Daugmale.  

Izbūves termiņš – paredzēts 2018.gada II-III ceturksnis. Objekta nodošana ekspluatācijā plānota  2018.gada rudenī.

 

Finanšu piedāvājums iesniedzams brīvā formā līdz 2018.gada  9. februārim pl.12:00

uz e-pastu liga.dabolina@baldone.lv

 

Cenu aptauja publicēta 2018.gada 29.janvārī.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.02.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Līga Dāboliņa
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
liga.dabolina@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "BaltLine Globe''
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Vārpu ceļa pārbūvē
Līguma cena:
7'370.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.10.2018
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.