A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
“Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvdarbu veikšana Baldones novada sociālās aprūpes centra “Baldone’’ ēkai”
Veids:
Atklāts konkurss
Numurs:
BND 2017/17/ ERAF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītājs nosaka objekta apsekošanu par obligātu nosacījumu, lai piedalītos iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs nodrošina objekta apsekošanu visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas notiks Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV- 2125 plkst. 11.00. 2017.gada 27. decembrī, plkst.11:00. Pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma objekta apsekošana iespējama arī citā laikā darba dienās līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam. Apsekošanas laiku iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu: Solvitu Zavacku , tālr. +371 28281721, e-pasts: solvita.zavacka@baldone.lv.

Iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums par vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvdarbu veikšanu. Līgums par pakalpojumu tiks slēgts tikai tad, ja projektu apstiprinās Centrālajā Līgumu un finanšu aģentūrā par ES struktūrfonda līdzfinansējuma piešķiršanu. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.01.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.12.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

Objekta apsekošanas dienā lūgums kontaktēties ar  Sociālās aprūpes centra "Baldone" vadītāju Gunāru Lazdu, tālrunis: 29449283.

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.12.2017
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Lai nodrošinātu piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem un pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku, ņemot vērā, ka piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, Iepirkumu komisija nolemj pārvērtēt izsludinātā iepirkuma Nolikuma prasību objektivitāti un samērīgumu. Lēmuma datums: 02.03.2018