A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Klapu ceļa izbūvē
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
Nr.2-15.1/5
Iepirkuma apraksts:

 “

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Klapu ceļa izbūvē” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju -  B sadaļa.

Objekts - ceļa izbūve 0,437 km.   Klapu kroga teritorijā, Baldone ar kadastra numuru  80250020216.

Izbūves termiņš – paredzēts 2018.gada II-III ceturksnis. Objekta nodošana ekspluatācijā plānota  ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam.
Cenu aptaujas publiskošanas datums: 12.12.2017

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 29.12.2017. pl.12:00 Sekojiet informācijai Baldones novada domes mājaslapā www.baldone.lv sadaļā Iepirkumi un cenu aptaujas.
Informējam, ka iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiks 2018.gada 2.janvārī un tās pašas dienas laikā vērtēšanas ziņojums tiks publicēts novada mājas lapā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.12.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Līga Dāboliņa
Tālrunis:
29323110
E-pasts:
liga.dabolina@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Būves birojs"
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Klapu ceļa izbūvē
Līguma cena:
4'315.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
20.06.2018
Līguma darbības beigu datums:
Līdz saistību pilnīgai izpildei.