A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā
Veids:
Atklāts konkurss
Numurs:
BND 2017/16
Iepirkuma apraksts:

Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Atklāts konkurss tiek īstenots Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā 7.2. "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". Līgums par pakalpojumu tiks slēgts tikai tad, ja projektu apstiprinās Lauku atbalsta dienests (LAD) par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.12.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
14.11.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

* Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā - Iepirkuma speciāliste: Solvita Zavacka, tel.: 28281721

* Kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā - Galvenais speciālists celtniecības jautājumos: Oskars Kleins, tel.: 26128718

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
14.11.2017
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
“VT KUUM”
Līguma priekšmets:
“Ceļa pārbūves darbi Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansētā projekta īstenošanā”
Līguma cena:
338'453.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.10.2018
Līguma darbības beigu datums:
15.08.2019