A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Baldones novada sociālā aprūpes centra "Baldone" ēkai
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
2-15.1/1
Iepirkuma apraksts:

Līguma priekšmets "Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Baldones novada sociālās aprūpes centra “Baldone’’ ēkai"
Mērķis ir veikt ēkas vienkāršotās atjaunošanas darbus, paaugstinot energoefektivitāti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.152 (2016. gada 8. martā) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi..

Līguma izpildes termiņš 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Piedāvājumi iesūtāmi uz e-pastu dome@baldone.lv vai iesniedzami rakstiskā veidā Baldones novada domes kancelejā darba dienās no 09:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:30, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, 1.stāvā, 104.kabinetā ne vēlāk kā līdz
2017. gada 23. augustam, plkst. 16:30

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
23.08.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Tehniskos jautājumos Oskars Kleins
Tālrunis:
(+371) 29184892
E-pasts:
oskars.kleins@baldone.lv
Papildus informācija:
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Pro Dev"
Līguma priekšmets:
"Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Baldones novada sociālās aprūpes centra “Baldone’’ ēkai"
Līguma cena:
9'100.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.09.2017
Līguma darbības beigu datums:
12.11.2017