A+ A

Iepirkumi un cenu aptaujas

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Malkas piegāde Baldones novada domes īpašuma „Mercendarbe” vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Veids:
Cenu aptauja
Numurs:
Iepirkuma apraksts:

CENU APTAUJA.

Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 2017.gada 3.jūlijam plkst. 11:00 Baldones novada domes ēkā, 104.kabinetā, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā pirmdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās – ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 vai arī nosūtot uz e-pastu solvita.zavacka@baldone.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.07.2017
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Solvita Zavacka
Tālrunis:
28281721
E-pasts:
solvita.zavacka@baldone.lv
Papildus informācija:

* Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā - Iepirkuma speciāliste: Solvita Zavacka, tel.: 28281721

Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums: Vienošanās Nr. 1-20/85 par 20.07.2017 piegādes līguma Nr. 1 – 20/72 izbeigšanu Lēmuma datums: 20.09.2017